اطلاعیه، گزارش انتخابات هموندان کانون در امریکا

اطلاعیّه

armگزارش انتخابات هموندان کانون در امریکا

در نشست همگانی کانون نویسندگان ایران « درتبعید» کلن، آلمان ( ۱۸- ۱۹ اکتبر ۲۰۱۴) مصوبه ای به تصویب رسید و تغییراتی در ساختار و انتخاب اعضای هیأت دبیران به وجود آمد. بر اساس این مصوبه، می‌باید هموندان مقیم امریکا و کانادا، جداگانه، در یک نشست منطقه ای انتخاباتی برگزار کرده و در هر کدام از این دوکشور، دبیری برای تکمیل اعضای هیأت دبیران اروپا برگزینند. مجمع عمومی مأموریت انجام این مهم را در کانادا به حسن زرهی و در آمریکا به ملیحه تیره گل پیشنهاد کرد، از آنجا که ملیحه تیره گل بنا به دلیل گرفتاری قادر به انجام این کار نبود، مسعود نقره کار با طیب خاطر پیشنهاد اعضای دبیران اروپا را پذیرفت و با تدوین و ارسال نامه‌ای، منویات مجمع عمومی و برگزاری انتخابات را به اطلاع بیست و سه نفر از اعضاء کانون نویسندگان «در تبعید» مقیم آمریکا رساند. لازم به یاد آوری است که بنا بر اساسنامه کانون، این نامه برای نویسندگانی که به ایران رفت و آمد می‌کنند، ارسال نشد. در این نامه از اعضاء درخواست شده بود که خود و یا یک نفر دیگر را به عنوان «دبیرکانون» نامزد و معرفی کنند. باری، هفت نفر نامه مسعود نقره کار، مسؤل تدارک انتخابات را مسکوت گذاشتند و چهارده نفر در انتخابات شرکت کردند. دوازده نفر، از جمله ناصر رحمانی نژاد، فرامرز سلیمانی، شهرنوش پارسی‌پور، پرتو نوری علاء، حمید رضا رحیمی، اصغر واقدی، صمصام کشفی، احمد خزاعی، ملیحه تیره گل، محمد صدیق، زهره خیام و تقی مختار به مسعود نقره‌کار رأی دادند. پروین با وفا به خانم ملیحه تیره گل که نامزد نشده بود، رای داد و پوران مهدیزاده به خانم منیرو روانی پور که هموندکانون نویسندگان ایران «در تبعید» نیست. این موضوع به خانم مهدیزاده اطلاع داده شد. به این ترتیب، مسعود نقره‌کار با اکثریّت آراء به عنوان دبیر کانون نویسندگان ایران «در تبعید» انتخاب گردید.

 

کانون نویسندگان ایران « در تبعید»

۲۳ دسامبر ۲۰۱۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *