اطلاعیه کانون در سوگ محمود راسخ افشار

Kanoon

درسوگ محمود راسخ افشار

با اندوه بسیارمحمود راسخ افشار، دوست و هموند گرامی ما خاموشی گرفته است. عزیزی که در تمامی زندگانی پربارش برای انسان ، آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه کرد و تا دم آخربه راهش وفادار ماند و هرگزدر برابراستبداد و آزادی کشی سر فرود نیاورد.

محمودراسخ افشار که ازفعالان کنفدراسیون جهانی و در دوره هایی دبیر آن بود ، درگرما گرم انقلاب پنجاه و هفت به ایران باز گشت وبا میلیون ها مردمی که در برابر استبداد نظام سلطنتی بپا خاسته بودند ، هم صدا شد

وهمزمان به عنوان نویسنده ومترجم ، به عضویت کانون نویسندگان ایران در آمد.

اما نسیم آزادی دیر نپایید و حکام دین سالارمستبد که بر گرده انقلاب آزادی خواهانه مردمی سوار شده بودند ، به قصد قتل آزادی و استقرار سانسور ، شمشیر از نیام کشیدند . چنانکه می دانیم بسیاران راکشتند و بسیاری دیگر به نا گزیر به تبعیدی ناخواسته تن در دادند

محمود راسخ افشار هم ، همچون بسیاران دیگر به ناگزیرراهی تبعید شد. او علاوه بر تلاش مستمر سیاسی اش برای آزادی و آبادی ، در کنار تنی چند از نویسندگان و شاعران تبعیدی چون زنده یاد غلام حسین ساعدی ،کانون نویسندگان ایران در تبعید رابنا نهاد. در همان آغاز در برابر برخی از هموندانی که به ملاحظه خاص سیاسی خواهان کوتاه آمدن کانون ازصراحت بیانش بودند ،نه تنها برجدایی دین از دولت قاطعانه پای فشرد؛ که از آزادی بدون حصر و استثنا اندیشه ، قلم و بیان در کناراکثریت اعضا ء دفاع کرد

دوست ما محمود راسخ افشار در اکثر دوره های پر جوش کانون نویسندگان ایران در تبعید ،بخاطرتجربه و توانایی اش در اداره جلسات ، مدیریت مجامع عمومی کانون را به عهده داشت و مورد قبول اعضا بود این ها همه خود جایگاه محمود راسخ را در دوره هایی از فعالیت کانون نویسندگان در تبعید ویژگی داده و ماندنی کرده است

هر چند امروز فقدان محمود راسخ افشار، کانون را از هموندی گرامی محروم کرده است، اما یاد بیداراو هماره با ماست وتلاش هایش برای آزادی انیشه وبیان و قلم ، یادگار ماندگار ما !

هیات دبیران کانون نویسندگان ایران درتبعید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *