قرن سکوت / سرودۀ خالد بایزیدی / ترجمۀ پروفسور فاروق صفی زاده (بوره که یی)

پرفسور صادق صفی زاده

پرفسور صادق صفی زاده

«قرن سکوت»

سروده ی:خالدبایزیدی(دلیر)
ترجمه:پروفسوردکترفاروق صفی زاده(بوره که یی)
کاشه های تاریکی بال زمین
گردباداین قرن رامی چینند
بادوبوران قرن
درهم شکستن عشق رابرمی افروزد
وجسدریخته ی ستارگان رامی تند
چراغ های آسمان می میرند
هیبتشان درهم می شکند
داستانهای رنگین کمانی شان کورمی شود
دختران مدرن شهررا
به موزه خانه هامی فرستند
وبرسینه هاشان ستاره نصب می کنند
گلهاسقط می شوند
وماه به گوشه ای پرت می شود
آفتاب!…یخ می بندد
رازهای شبهای بی مانند
آینده ی خاک رابومی کنند
ودست بردل قرن های آشفته می آویزند
تکنولوژی رابه عصرحجربازمی گردانند
ازتندباد!…پنجره هارامی بندند
وآدم رادوباره به بهشت برمی گردانند
آنگاه سالهای پشت خمیده
جسداش رابه قعردوزخ می سپارد
آهنگهاهم بانغمه ی رود
به قرن سکوت پامی گذارند
داستان …عشق های سست وبی اساس
بازگشت جان هابیل
بنیاددوباره ی اهرام
جنگ وآشتی
خیزش قلعه های میرنشین
وجنگ سردو«پرسترویکا»
ازخالی سفره هابرمی دارند
باپیوندعشق ای تازه
به علامت سوالی بزرگ تبدیل می شوند
ازنخست خانه
به فراگیری «دوست داشتن»می پردازند
برگ تبدیل به سیه ی چرده یی درآوازدرگلوخفه شده می گردد
اشتباهات بنیادی تاریخ راپاک می کند
وهستی پروانه می شود
وخیزش همانندگل خودرانشان می دهد
وسبدسبدگل رابه ارمغان می آورد
………………………………………………………………
«پرسترویکا»اصطلاحی روسی است که به یک سری ازاصلاحات اقتصادی
که درژوئن ۱۹۸۷توسط میخائیل گورباچف معرفی گشت اطلاق می شود
………………………………………………………………………………
«سه ده ی بی ده نگی»
شیعر:خالیدبایه زیدی(دلیر)
تویژاله تاریکه کانی بالی زه وی
گیژه لوکه ی ئه م سه ده یه ئه چیننه وه
باوبورانی سه ده ی تیک شکانی عیشق هه لئه کات و
وه ته رمی وه ریوی ئه ستیره شه سته ئه کات
چراکانی ئاسمان ئه مرن
سامیان ئه شکیت
چیروکه ئال ووالاکان کویرئه بنه وه
کیژه مودیرنه کانی شارئه بنه  موزه خانه ی که ون
وئه ستیره له سینگیان ئه دن
گوله کان له بارئه چن
ومانگ په رن ئه بی
وخور!…ره ق هه لدی
چپه ی شه وه بی وینه کان
ئاینده ی خاک بون ئه که ن ومه زه نده ی تازه یان ئه بی
له گورانیه میژوویی کان
رائه مینن…
ده ست به دلی سه ده ی کالفام دائه که ن
ته کنه لوژِیائه گیرنه وه چه رخی به ردین…
په نجه ره کان له ره شه بادائه خه ن
وئادم ئه خه نه وه به هه شت…
ئه وکات سالی پشت کوور…
ته رمی ئه سپیریته کولی دوزه خ
ئاهه نگه کانیش به تارای روباره وه
دینه سه ده ی بی ده نگی
چیروکی عه شقه سسته کان
گه رانه وه ی گیانی هابیل
دارشتنه وه ی ئه هرامه کان
جه نگ وئاشتی
بوژاندنه وه وقه لای میرنشینی یه کان
وشه ری ساردو«پیروسترویکا»
له خالی سفره وه ئه کیشن
له گه ل عه شقینوی دائه بنه پرسیارو؟
له یه که م خانه وه فیره خوشه ویستی ئه بنه وه
گه لائه بیته چه رده یه ک له ئاوازی په نگ خوواردنه وه
هه له کانی فه نتازیای میژو ئه پیچریته وه
قه درئه بیته په پووله
شورش گول ئه بخشیته وه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *