نامم خواب است / شیرکو بیکس / خالد بایزیدی

Shirku bikasشعری از:شیرکوبیکس(شاعرمعاصرکرد)
ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
«نامم خواب است»
نامم خواب است
اهالی ولایت افسون
نام پدرم قله
نام مادرم مه
من درسالی ماه کشته شده
درماه ای هفته کشته شده
درروزی ساعت کشته شده
بعدشبی کوژپشت وکوهستان به دوش
دربامدادی زخمی
درشفق ای سرخ
درسپیده دمی خونین به زمین تبعیدشدم و
شعله ورشدم
همچون شمعی فروزان
آتش به گردن
گشتم!
رعدوبرق
لب به فریاد؟!
…………………………………………………………
«من ناوم خه ونه»
من ناوم خه ونه
خه لکی ولاتی ئه فسون
باوکم شاخه و
دایکم ته مه
من له سالیکی مانگ کوژراوو
له مانگیکی هه فته کوژراوو
دوای شه ویکی پشت کوماوه ی هه ورازبه کول
به ره به یانیکی زامدار
له شه فه قیکی که سکه وه
وه ک گزینگیکی خویناوی که وتمه خواری و
داگیرسام وبووم به مومیک
گربه مل و
بووم به پریسک
ده م به هاوار
…………………………

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *