خاموشی خسرو شاکری

Kanoon2

 

با تاسف بسیار دکتر خسرو شاکری ( زند) عضو کانون نویسندگان ایران و یکی از بنیان گذاران کانون نویسندگان ایران « در تبعید » خاموشی گرفت .

زنده یاد خسرو: پژوهشگر برجسته تاریخ وادبیات مشروطه و جنبش سوسیال دموکراسی وکارگری ایران بود و به همین اعتبار در بسیاری از دانشگاه های معتبر آمریکا و ارویا به عنوان استاد و پژوهشگرتدریس و تحقیق کرد. حاصل کار او دراین حوزه ها تالیف و تدوین و انتشار اسناد جنبش کارگری و سوسیال دموکراسی در سی و هفت مجلد است .علاوه بر این کار سترگ آثار ماندگاری چون « انقلاب مشروطه » ، « انکشاف سوسیال دموکراسی »، «میلاد زخم » (در باره جنبش جنگل ) ، « تقی ارانی در آینه تاریخ » ، « غروب شوکت » (درباره تارخ ایران در دوره قوام السلطنه در دومجلد )…. را تحقیق و تالیف و تحلیل کرده است وآن ها را عموما در انتشاراتی که خود بنیاد گذاشته بود، مانند«مزدک » و « پادزهر» منتشر کرد.

خسرو شاکری یکی از بنیان گذاران کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ( اتحادیه ی ملی) بود و دو دوره دبیری آن را به عهده داشت.

خسرو شاکری در کنارآثاری که از خود به جای گذاشت، ازهمان آغاز نو جوانی تا دم مرگ مبارزی پیگیر درراه آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی بود و ازهمین روی هرگز درمقابله با دونظام سرکوب و سانسورشاه و شیخ، کوتاه نیامد. خسرو دوست و همکار احمد شاملو در« کتاب جمعه » بود و پس از توقیف آن در تهران توسط سانسور چیان رژیم جمهوری اسلامی، خود انتشار آن را به بیش از ده شماره با همکاری دوستانش در تبعید ادامه داد.

کانون نویسندگان ایران « در تبعید » با اندوه بسیار خاموشی خسرو شاکری را به جامعه اهل هنر وادبیات و فرهنگ و اندیشه، وهمه آزادی خواهان ومبازان آزادی اندیشه و بیان و قلم ، بویژه به خانواده و دوستان ویاران آن عزیز تسلیت می گوید و براین حقیقت تاکید دارد که زنده یاد خسروی شاکری در آثارش هماره ماندگار خواهد ماند

 

کا نون نویسندگان ایران «در تبعید»

پنجم ماه جولای ۲۰۱۵

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *