چند شعر از قاسم تاباک / ترجمه: خالد بایزیدی

1102387_1379521218942142_394907050_o
چندشعراز:قاسم تاباک(شاعرمعاصرکرد)
ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
همه شعرهای جهان را
مرورمی کنم
می گویم:
مبادا!
شاعری بدورازچشم من
شعری را
برایت سروده باشد
……………………………………….
ته واوی شیعره کانی جیهان
ده خوینمه وه
ده لیم:
نه کا!شاعیریک به دزری من
شیعری
بونوسی بی
………………………………………….
نمی دانم:
کدام ثبت احوالی
قادرخواهدبود
شناسنامه ی شهیدرا
پاک کند
…………………………………………..
نازانم:
کام سجیل نووس
ده توانی
پیناسه ی شه هید
کویر
کاته وه
……………………………………………….
سربازان!
درسنگر
خواب صلح را
می بینند
………………………………………………
سه ربازه کان
له سه نگه ردا
خه ون
به ئاشتییه وه
ده بینن
………………………………………………..
بعدازتو
دل که هیچ…
سایه ام نیز…
شکست
…………………………………………….
دوای تو
دل هی چ…
نسیکه شم
شکا
……………………………………………..
می توانید:
بروید…
من دیگر
همچون شیشه ی شکسته ام
وازسنگ نمی هراس ام
…………………………………………..
ده توانی بروی
ئیتر…
وه ک شووشه ی شکاو
به رد
نامترسینی
……………………………………………
آنقدر!
شهیدتوام
خیابان نه…
می بایست شهری را
بنامم کنند
…………………………………………
هینده!
شه هیدی توم
شه قام نه…
ده بی شاریک
به نیوم که ن
………………………………………
چه سنگین است
درآوارگی
سرزمین ات رانیز
بدوش بگذاری
…………………………………….
چ قوورسه له ئاواره بووندا
نیشتمانیش
له کول بنیی
………………………………………….
آرام!
برق هارا
خاموش کنید
درختی…
می خواهدخودرا
لخت نماید
……………………………………………
بیده نگ!
گلوپه کان بکووژینننه وه
داریک…
ده یهه وی خوی
رووت کاته وه
………………………………………………
چه سده ی عجیبی است
پناه به برف می برم
روزهایمان را
سپیدکند
……………………………………………
چ سه رده میکی سه یره
په نابو به فر ده به م
روژه کانمان
سپی کاته وه
………………………………………….
شعرهایم همچنان!
بوی تورا می دهند
کاش هرگز
نمی بوسیدم ات
…………………………………………….
شیعره کانم!
هه ربونی تویان لی دی
بریا قه تم
ماچ نکردبای
…………………………

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *