چند شعر از قاسم تاباک/ ترجمه: خالد بایزیدی

1102387_1379521218942142_394907050_oچندشعراز:قاسم تاباک(شاعرمعاصرکرد)
ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
خیابان را
جارونمی کرد
آن کارگری که…
درپائیز
عاشق برگ شده بود
…………………………
گه سکی!
له شه قام نه ده خشاند
ئه وکریکاره ی
به پایز
ئاشقی
ئالا
ببوو
…………………………
۲-
دراین خیابانها
دراین جاده ها
به دنبال تابلویی می گردم
که بمن بگوید:
خسته اید…
بایست؟!
………………………….
له وشه قامانه
له وجادانه
به شوین تابلویه ک ده گه ریم
که پیم بلی:
ماندووی
راوه سته
……………………………..
۳-
شب زایش ات
روشنایی را
فوت می کنی
…………………………….
شه وی له دایک بوونت
فوو
له روناکی
ده که ی
…………………………….
۴-
به توکه می اندیشم
هی پروانه است
که به طواف سرم
دارندمی سوزند
…………………………..
که بیرله توده که مه وه
هه رپه پووله یه
له ده وری سه رم
خه ریکی سووتانن
………………………….
۵-
صندلی های این شهر
زودتراز
عمرشان دارند
پیرمی شوند
…………………………….
کورسییه کانی ئه م شاره
زووتر
له ته مه نیان
خه ریکی
پیربوونن
………………………………..
۶-
کوچه!
بن بست نیست
من توانایی
راه رفتن نداشتم
………………………………
کولان!
بن به ست نییه
من توانایی
رویشتنم
نه بوو
………………………………
۷-
اشغالم کن
معنای اشغالگررا
تغییرمی دهم
………………………………
داگیرم که
ده یگورم
مانای
داگیرکه ر
……………………………..
۸-
دریا!
شوربودن را
دوست نمی دارد
تنها
زخم هایش ژرف است
……………………………….
۹-
بخندوذره ای نیز
کرشمه وناز
می خواهم:
دراین شعر
قابت کنم
…………………………………..
پیکه نه و
تووسقالکیش
ناز
ده مهه وی
له وشیعره دا
له قابت بگرم
……………………………….
۱۰-
نیوتن
چه برسرجاذبه آمده
سیب راکه می بینم
دلم می افتد
……………………………….
نیوتون
چی به سه رجاذبه هاتووه
تاسیویک ده بینم
دلم به رده بیته وه
………………………………

2 دیدگاه درباره “چند شعر از قاسم تاباک/ ترجمه: خالد بایزیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *