دوشعر از/ معصومه آذر/ ترجمه: بایزیدی (دلیر)

Unbenannt
دوشعراز:معصومه آذر(شاعره معاصرکرد)
ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
۱-
دردرون ام…
زنی غمگسارزندگی است
زنی مویه می کندو
یکی نیزبه این زندگی می خندد
زنی می نویسدو…
یکی نیزتورایگانه خودکرده
شب که فرامی رسد
همه می ایستیم …
همه کم می آوریم…
بغیرازآنی که تورادوست می دارد
بدون مرزو
بدون بهانه ؟!
….
له دروونما…
ژنیک په روشی ژیانه
ژنیک ئه گری و
یه ک پی ئه که نی به م ژیانه
ژنیک ئه نووسی و…
یه کیش توی کردووه به تاقانه
شه وگارکه دادی…
هه موو ده وه ستین
هه مووکه م دینین
جگه له یه کیان که توی خوش ئه وی
بی سنوور
وبی به هانه؟!
….
۲-
خاکسترترین آسمان جهان
آسمان ماست
درمیان دوقطب تاریکی شب و
روشنایی روزقدبرافراشته است
نه آن است که
تاهمیشه درتاریکی شب گم شود
نه آن است که
درنورخورشیدوروشنایی روز
قاطی شود….!
خاکسترترین آسمان دنیا
آسمان ماست
به خاک زیرپایش نمی اندیشد
که سالهای سال است
خاکسترآتش زیرپایش
نه آن است که
شعله برافروزدوآتش بیافکند
به سینه ی تاریکی؟؟!!
نه آن است که خاموشش کندو
برباداش بسپاردبرای همیشه
…..
خوله میشی ترین ئاسمانی دنیا
ئاسمانی ئیمه یه
له ناودووقوتبی تاریکی شه وو
رووناکی روژوه ستاوه
نه ئه وه یه نوقمی هه تاهه تایی شه وه زه نگ بیت
نه ئه وه یه که ئاویته ی تیشکی خورو
رووناکی روژ…!
خوله میشی ترین ئاسمانی دنیا
ئاسمانی ئیمه یه
بیرله حالی خاکی ژیرپی ناکاته وه
که عه یامیکی ژیله مویه ژیری
نه ئه وه یه بیگه شینی و
ئاگربداته سنگی تاریکی؟؟!!
نه ئه وه یه که بیمرکینی و
به ربادی بدات به یه ک جاری؟؟!!
………………………………………………
Bereich mit Anhängen
Vorschau für Anhang “11903876_498577440319865_1250715654280019053_n.jpg” ansehen

۱۱۹۰۳۸۷۶_۴۹۸۵۷۷۴۴۰۳۱۹۸۶۵_۱۲۵۰۷۱۵۶۵۴۲۸۰۰۱۹۰۵۳_n.jpg
۲۷ KB

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *