نصایحی برای شاعر/ فیلیپ سوپو/ ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)

Spread the love

mitterand-cramer

شعری از:فیلیپ سوپو(شاعرفرانسوی)

ترجمه ازانگلیسی:خالدبایزیدی(دلیر)
«نصایحی برای شاعر»
همانند آب باش
آب چشمه ها وآب ابرها
می توانی:رنگین کمان شوی
یاکه…کسی بی رنگ
هیچ چیزی جلوات رانمی گیرد
هیچ چیزی جلوات رانمی گیرد
حتی لحظه ها
وراههای طولانی ودراز
و دریاها ی بسیار دور نمی توانند:
جلوات رابگیرند
از«باد»هرگزهراس نداشته باش
وکمترنیز…
ازگرما وسرما بترس
موسیقی یادبگیر
خستگی ناپذیر
پژواک ترانه ات راطنین اندازکن
درگوش اش بخوان و
سر بخور
یااینکه با زورهم که باشد
بدست بیاور
آن آبی باش که بخواب فرو می روی
آن آبی باش که می گریزد
وبازی می کند
آن آب نوشیدنی باش
بیکران وشیرین
زلال وپاک
آب زندگی است
برای آنان که می زییند
ومرگ نیز هست
برای آنان که درآن غرق می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *