کانون نویسندگان ایران « در تبعید» و انجمن قلم ایران « در تبعید» برگزار می کند / نکو داشت پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران

Spread the love

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *