زیباترین گل / شعری از / حمه سعید حسن / ترجمه ی خالد بایزیدی (دلیر)

شعری از:حمه سعیدحسن(شاعرمعاصرکرد)
ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
زیباترین گل
گلی ست که زنی زیبا وشوخ
به سینه ویقه ی خود می زند
زیباترین درخت
درختی است که سایه اش
میعادگاه دیدار
دو دلدار
عاشق وشیدا می شود
زیباترین نان
نانی است که بدست
دست پینه بسته وشکم گرسنه ی
گدایی می رسد
زیباترین شعر
شعری است
که ریشه نوشکفته امید را می رویاند
درپهن دشت درون مردم ای بی روزنه را
…………………………………………….
…………………………………………….
جوانترین گول
گولیکه ئافره تیکی شوخ
له سنگ وبه روکی ده دا
جوانترین دار
دره ختیکه سیبه ره که ی
ده بیته جیگه ی ژووانی
دوو دلداری شیت وشه یدا
جوانترین نان
نانیکه ده گاته ده ستی
زبروسکی
برسیی گه دا
جوانترین شیعر
شیعریکه
نه مامی هیوا ده روینی
له کیلگه ی ده روونی خه لکی بی ئومیدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *