زندگی ات را هفتخوانی بود …/ شعری از / علی رادبوی

من این شعر را برای کسی نوشتم که در طول تمام زندگی اش برای ازادی و عدالت مبارزه کرده است، فروتن بود و مهربان و عاشق , به رفیق تراب حق شناس.
زندگی ات
هفتخوانی بود
و
ازمونی بس دشوار
به خوانی
روی از اسمان برتافتی
و زمینی شدی
و
به خوانی دیگر
رخت حماسه برکندی
و شمشیر وانهادی
و
با مشعل و قلم
از ” من” به هیبت ” ما ” درامدی
چون اریحا بودی
در اغوش تفته ی این کویر
که در قحطی عاطفه
پژمردی
و
در فوران عشق
زندگی از سر گرفتی
براستی
در سوگ چند ستاره گریستی؟
ای مانده از تبار دلیران بیادگار
دیده بر هم بگذار
بگذر
خسته ای سردار
۲/۱۶/۲۰۱۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *