قابل توجەی دوست‌داران هنر و ادبیات کوردی/ فصلنامەی “ژ” بە زودی منتشر می شود

قابل توجەی دوست‌داران هنر و ادبیات کوردی

– فصلنامەی “ژ” بە زودی منتشر می شود

شمارەی اول این فصلنامەی ادبی و هنری کە نام “ژ” بە خود گرفتە، قرار است ۲۱ فوریەی ۲۰۱۹ منتشر شود و بە دست علاقمندان برسد
.

این فصلنامە در حالی بە شروع حیات خود نزدیک می شود کە در سالیان اخیر، وضعیت دیارایلام و کرماشان از لحاظ نشریەها (از روزنامە تا فصلنامە) بە زبان کوردی با کمال تٲسف، حسرت بخش بودە و اکنون با همکاری نویسندەهای کورد این دیار، می توانیم شاهد بە بار نشستن سال ها فعالیت برای ادبیات و هنر مدرن در کرماشان باشیم تا دوستداران این عرصه بی نصیب نمانند
.

هدف فصلنامەی ژ در وهلەی اول تولید محتوا بە زبان کوردی و در وهلەی دوم بررسی مباحث و موضوعات ادبی و هنری می باشد و بە همین دلیل، هر شمارە بە مبحث و موضوعی اختصاص دادە می شود و علاوە بر این در عرصەهای مختلف هنری مانند نقاشی، سینما، موسیقی و …
.نیز ورود پیدا خواهد کرد

در شمارەی یکم این فصلنامە کە ادبیات مدرن مدنظر بودە از زبان های مختلفی از جمله #انگلیسی، #فرانسوی، #آلمانی، #اسپانیایی، #سوئدی، #عربی و #ترکی از نویسندەهای نامدار مانند شارل بودلر، گابریل گارسیا مارکز، درویش محمود، کارین بویە، ولفگانگ بورشرت، آرتور لونکویست، اریش فرید، لئونورا کارینگتون، اجە آیهان بە زبان کوردی ترجمە شدە است
.

و بر همین اساس در این شمارە از نویسندەهای کورد مانند گلاویژ احمدی، محسن امینی، شیردل ایل‌پور، علی حاتمی، مریم امینی “سوما”، صادق سامرەای، همایون عباسی، عطا منصوری، سمیه فلاحی، مازیار نظربیگی، هانا شفیعی، علی براتی، کیومرث بلدە، قباد ناصری، ایوب سوباشی، کاوە خسروی، الهام شیرزادی، احسان حقیقی‌نژاد، فواد مظفری، سجاد نوری، صفا مراد، نادر زنگیشەای مقالات و ترجمەهایی چاپ شدە است
.

فصلنامەی ژ در شمارەی یکم خود شامل بخش های زیر
:است

بخش اول: مقاله، نقد و مصاحبە
بخش دوم: داستان
بخش سوم: شعر

بە خاطر اینکە ژ در کتاب خانە های مرکزی اروپا هم آرشیو می شود، بخش آخر نشریە بە ترجمەی انگلیسی چکیدەی مقالات و بیوگرافی نویسندەهای این شماره اختصاص دادە شدە است کە مخاطبین غیر کورد نیز با محتوای آن آشنایی مختصری پیدا کنند.

فصلنامەی ژ در تاریخ ۲۱ فوریە کە روز زبان مادری است، متولد خواهد شد تا مژدەای باشد برای ادبیات و هنر بە زبان کوردی کە سهمی از پیکرەی بشریت دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *