در پی تحقق رویاهای خویش / شمی صلواتی

در پی تحقق رویاهای خویش
      ٭٭٭٭
٭باریا و دروغ بیگانه ام
 به همین دلیل ساده!
            [نباید معلم اخلاق باشم
            معلمین اخلاق چشمه فساد و –
                         فاقد عواطف انسانیند..
       ٭٭٭٭
با قضاوت کردن بیگانه ام
به همین دلیل ساده!
          [هرگز نپذیرفتم که قاضی باشم
              چون قاضیان؛ بی رحمترین و –
                  به دور از عواطف انسانند…
     ٭٭٭٭
همچون درخت پر شاخه و برگ
با نغمه پرنده گان که به ساز باد
                      [در رقصی نرم؛
                        بیانگر زندگی ست
                                   شادم؛ من!
   ٭٭٭٭
 بدور از هیچ دینی در صف بیخدایانم!
   [چون از تبر تیز مومنین خدا نمی ترسم
      دینی که با ترویج خشونت و جنگ
                   در پی وسعت نفوذ است
                  با تفرقه و تبعض!
          دریایی از خون به راه می‌اندازد
   ٭٭٭٭
بر عکس سواران از سوار افتاد
من در پی تحقق رویاهای خویشیم!
   ٭٭٭٭
چه زیباست آن روز که دیگر کسی؛
 پرنده ای،گلی …در اسارت نخواهند بود وخون کسی بخاطر نژاد، عقیده و رنگ نخواهند ریخت، چه زیباست آن وقت که همه رها شدگان آزادی خود را از قید بندگی جشن میگیرند. آن روز که از فقر و تنگدستی، از جهالت و نادانی، حقارت و زیونی خبری نیست و همه با هم آزاد و برابرند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *