کیش شهادت / مجید نفیسی

کیش شهادت 

مجید نفیسی

“شهادت” کندوی عسلی بود

که خرس از بابک ربود.

بابک پرسید:
“کندو را می‌خواهی چکار؟”
خرس گفت:
“برای ساختن ضرضح تو”
“ملکهکا‌ را می‌خواهی چکار؟”
“برای تکثیر نوحه‌خوان تو”
“عسلش را می‌خواهی چکار؟”
“برای شیرین کردن آب تربت تو.”

.س خلخفه ، ​​بابک را کشت
و زنبورها بیادش
عسل سبلان را سرشتند.

        چهاردهم ژانویه هزار‌و‌نهصدصو‌ه‌تاد‌و‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *