«هیچ» / ابوالفضل اردوخانی

ابوالفضل اردوخانی

«هیچ»

شاید ار خودمان بپرسیم چه چیزی برای نسل های آینده به جا می گذاریم؟ پاسخ این است: هیچ.
پس از آنکه، رهبر جمهوری اسلامی به ایران برگشت، گفت: هیچ.
او با گفتن این واژه فهماند، هدفش حکومت کردن است، به قیمت کشتار، ویرانی و زندانی کردن، دهان مردم را بستن. نان، آب و نفت را گران کردن، ملت را اسیر کردن…، جز آن هیچ.
پس از این، نسل آینده باید زندگی را از«۰» شروع کند. از سرما به غار پناه ببرد، شکار کند، با پوست حیوان های وحشی، خود را بپوشاند. برقی از آسمان آتش به جنگل بزند، بترسد. آتش را مهار کند. سنگی بر روی سنگی بگذارد، خانه بسازد. سنگ رابسوزند، فلز از آن بیرون بیاورد. نیزه و شمشیر و خنجر بسازد. چرخ بسازد، گاو، اسب، خر، را اسیر کند، هر کدام را به کاری وادارد. گرگ ها را بگیرد، یکی را برای شکار تربیت کند، توله‌ی دیگری را میان حیوان های اهلی بزرگ کند تا مدافع آنها در برابر حیوان های وحشی باشد. آنجا که کم آب است قنات و چاه بکند،و…
نسل های آینده باید زندگی را از «هیج» «۰ » اغاز کنند. چونکه مردی گفت هیچ، و ما معنی حرفش را درک نکردیم. آرزو می کنم پس از چند هزار سال به امروز ما نرسند.
۱۳آذر ۱۳۹۸ ــ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹ ـــ بلژیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *