پرسش‌های خردمندانه/ شعری از/ سعید یوسف

پرسشهای خردمندانه

سعید یوسف

که گفت از شرف و مردمی دفاع کنید
و با عواملِ ظلم و ستم نزاع کنید؟

که گفت در پیِ ایجادِ نظمِ نو باشید
و جنگ با کهن و هرچه ارتجاع کنید؟
که گفت از شرف و مردمی دفاع کنید؟

چه عیب داشت مگر سلطنت؟  چرا باید
که انتقاد ز شاهان، بی‌انقطاع، کنید؟
که گفت از شرف و مردمی دفاع کنید؟

چقدر گفتنِ «جاوید شاه» مشکل بود
که خواستید که با زندگی وداع کنید؟
که گفت از شرف و مردمی دفاع کنید؟

سرود شاهنشاهی چه عیب دارد اگر
همه در اوّلِ هر فیلم استماع کنید؟
که گفت از شرف و مردمی دفاع کنید؟

برای مُهره ی پشت و کمر مفید است این؛
چرا ز کرنش و تعظیم امتناع کنید؟
که گفت از شرف و مردمی دفاع کنید؟

چه عیب داشت کمیته، اوین، قزل قلعه؟
نخواستید سکونت در این قلاع کنید!
که گفت از شرف و مردمی دفاع کنید؟

که گفت از کتبِ ضالّه بیاموزید
و از منابعِ بد کسبِ اطلاع کنید؟
که گفت از شرف و مردمی دفاع کنید؟

شدیم ما متمتّع گر از متاعِ وطن،
شما چرا حذر از کسبِ این متاع کنید؟
که گفت از شرف و مردمی دفاع کنید؟

چقدر غصه ی مردم خورید و کارگران؟
چقدر فکر به اوضاع اجتماع کنید؟
که گفت از شرف و مردمی دفاع کنید؟

که گفت پایه گذارِ مقاومت باشید
و با شجاعتِ خود خلق را شجاع کنید؟
که گفت از شرف و مردمی دفاع کنید؟

که گفتتان نگریزید از برابر گرگ
و جنگ با همه گون وحش و با سباع کنید؟
که گفت از شرف و مردمی دفاع کنید؟

(سعید یوسف)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *