بیانیۀ پن کردستان در بارۀ موج دستگیری نویسندگان و روزنامه نگاران در مناطق کُرد ایران

بیانیۀ پن کردستان در بارۀ موج دستگیری نویسندگان و روزنامه نگاران در مناطق کُرد ایران

بە نام قلم و آگاهی
موج وسیعی از بازداشت ها از طرف حکومت جمهوری اسلامی در شرق کوردستان (مناطق کورد ایران) بە راه افتادە است که اکثر دستگیر شدگان را فعالان فرهنگی و نویسندگان تشکیل داده‌اند، در این میان استان کرماشان هم بی نصیب نبودە و با کمال تاسف از ۱۰ دسامبر شاهد دستگیر شدن فعالان، نویسندگان و روزنامەنگارانی همچون عباس جلیلیان “ئاکۆ”، همایون عباسی، آنیسا جعفری مهر، شهریار رستمی، فرزاد سفره‌، سهراب مرادی، داریوش مرادی، احمد بساطی، فواد مظفری و فعالین مدنی و محیط زیست همچون خلیل اسدی، صحب امیدی، محیالدین اصغری و مظفر وطن دوست بوده‌ایم و این اقدام همچنان نیز ادامە دارد. که تاکنون فقط شهریار رستمی و آنیسا جعفری مهر، آزاد شده اند و از دیگر فعالین هیچ اطلاعی در دسترس نیست.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با هجومی بی سابقە در حال ایجاد وحشت، خشونت و نیز برقراری وضعیت امنیتی در شهرهای کورد هستند و این اقدام بە طور حتم بە نفع هیچ کسی نخواهد بود.
ما اعضای موسسەی پن‌کورد اعلام می داریم کە نمی توان بە دلایل واهی بە مقابلە با آزادی قلم پرداخت، نمی توان بە دلایل واهی جلوی گسترش آگاهی و فرهنگ‌سازی را گرفت، نمی توان قانون شهروندی را زیر پا گذاشت و نویسندگان و فعالان فرهنگی را بە بند کشید، زیرا نتیجەی آن مشخص است، “خشونت ، خشونت می آفریند” و اگر نتوان از راه مسالمت آمیز بە اهداف والای یک جامعەی پیشرفتە رسید، آنگاە لطافت ِ قلم و زبان جای خود را بە خشونت و شورش های غیر مدنی خواهد داد. تنها کافی است بە اسامی دستگیر شدگان نگاهی بیاندازیم، جمعی از فرهنگ دوستان و نویسندگان کە تنها خواهان جهانی زیباتر هستند آن هم با قلم و گفتگو، بە چە جرمی باید دستگیر شوند؟ این پرسش همگی ماست.
ما اعضای موسسه PEN بر پایەی اساسنامەی خود کە همانا حفظ شرافت انسانی در پناه حفظ آزادی های مدنی و اجتماعی است، حمایت خود را از دستگیر شدگان چند روز اخیر کرماشان اعلام می داریم و از ارگان های مسئول و مربوطەی جمهوری اسلامی ایران خواستاریم بە این وضعیت خاتمە دهند و بازداشت شدگان را کە بدون هیچ دلیلی بە بند کشیدە شدە و وضعیت نامعلومی دارند هرچه سریع تر آزاد سازند.

پن کردستان، بیست دسامبر دوهزار و نوزده میلادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *