مادر آمریکایی من / شعری از / مجید نفیسی

مجید نفیسی

 

مادر آمریکایی من

به هریت تَنِنبام

مادر آمریکایی من می‌گوید:
“می‌خواهم در دورِ دیگرِ حیات
درخت بلند سایه‌داری باشم.”

به جثه‌ی کوچک او نگاه می‌کنم
که بر عصای استوارش
همچنان خَدنگ مانده است
و چشمهای مهربانش
که چون چشمهای مادرم در ایران
برق می‌زنند
و می‌بینم که می‌خواهم
به هیئت پرنده‌ای درآیم.

بیستم ژانویه هزار‌و‌نهصد‌و‌نود‌و‌هفت

 

For Mother’s Day

My American Mother

By Majid Naficy

For Harriet Tannenbaum

My American mother says:
“In the next circle of life
I want to become
A tall, shade tree.”

I look at her little body
Still upright
Leaning on her steady cane,
And her kind eyes
Shining like my mother’s
In Iran,
And I know
That I want to become a bird.

January 20, 1997

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *