ای دختر زیبا…/ شعری از شیرکو بی کس/ ترجمه: خالد بایزیدی

شعری از:شیرکوبیکس
ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
ای دخترزیبا
تونه شاعری
نه نقاش
من هردوتایشان
ولی کی…این رامی داند
این چشم های توست که همه شب
این شعرهارادزدکی بمن می دهد
کی نیزمی داند:
این پنجه های توست
که این تابلوهارابرایم ترسیم می کند
من اکنون ازآن می ترسم که روزی
چشم هایت وپنجه هایت
این پنهان کاری ام رانهان سازند
وبه خیابان ومحله ودنیابگویند:
درحقیقت این مرد
نه شاعراست
نه نقاش
……………………………………………………
ئه ی کجی جوان
تونه شاعیری
نه نه قاش
من هه ردووکیان
وه لی کی ئه وه ئه زانی
ئه وه چاوته هه مووشه وی
ئه م شیعرانه م به دزیوه ئه داتی
کیش ئه زانی
ئه وه په نجه کانی تویه
ئه ووینانه م بوئه کیشی
من ئیستاکه له وه ئه ترسم که روژی
چاوه کانت وپه نجه کانت
ئه م نهینیه ده رخه ن و
به شه قام وگه ره ک ودنیابلین:
له راستیدائائه م پیاوه
نه شاعیره
ونه نه قاش
……………………………………………..
Bereich mit Anhängen
Vorschau für Anhang “10423704_880511902020593_1715262653622628729_n.jpg” ansehen

10423704_880511902020593_1715262653622628729_n.jpg
62 KB

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *