سه شعراز:کژال ابراهیم خدر(شاعره معاصرکرد)/ ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)

Unbenanntسه شعراز:کژال ابراهیم خدر(شاعره معاصرکرد)
ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)
1-
«جنگ»
ای دشمن خوشبختی
برو!…
هرگزرنگ وتصویرت رانبینم
ماشیداوشیفته ی آن روشنایی طلایی ایم
که گل رابوسه زند
ما عاشق ودیوانه ی آن نواختن نی نوازی ایم
که سینه هایمان را
به هم پیوندزند
کودکان منتظرند
چشمهایشان دربرابرنگاه رنگین کمان
بعدازنمناکی باران
چون گل انار
چون زلف نازک سپیده دم
آفتاب درآورد
نیایدسرزمین ای غمگین و
روبه روی آئینه ی لخت و
مویه ی دل مادرشهیدی
به رقص درآید
…………………………………………….
«جه نگ»
ئه ی دوزمنی به خته وه ری
برو!…
هه رگیزرنگ وسیمات نه بینمه وه
ئیمه شیدای ئه وتیشکه زیرینه ین
که ماچ گول کات
خولیای لیدانی ئه وشمشاله ین
که سینگمان جوش بدات
منالان چاوه رین
چاوه کانیان له به رده م په لکه زیرینه ی
دووای نمه یی باران
وه ک گوله هه نار
وه ک په رچه می ناسکی به ره به یان
هه تاوده رکات
نه ییته نیشتمانیکی غه مگین و
به رده م ئه وینه یه کی رووت و
لاوانه وه ی دلی داکیکی شه هیدیک
سه ماکات
……………………………………………..
2-
ای زن!
قهرمان شوخ ام
آن لحظه های که مثل حوا
سرگرم خوردن سیب
لخت وعریانی…
دیدگانم فصل باران می شود
ومن دوکبوترسپید را
درسینه ات می بینم
سایه ی  گورستانی غمگین می شوم
وروی نک پستان ات می نشینم
وکبوترصلح ای می شوم و
چراغ روشنی درخیابان
……………………………………………….
ئه ی شوره ژنه شوخه که م
ئه وساتانه ی وه کوحه وا
به ده م خواردنی سیویکه وه
رووت وقوتی…
چاوم ئه بیته وه وه رززی باران و
دووبالنده ی سپی ئه بینم
له ناوسنگتا
ده بمه سیبه ری گورستانی غه م
له سه رگوی مه مکت ئه نیشمه وه
ده بمه کوتریکی ئاشتی
چرایه کی رووناکی سه رشه قام
…………………………………………………..
3-
بسیاردوست میدارم
ازحصارپنجره ی دلم
باتصویرترانه ای غمگین
همچون چراغ ای برافروزم ات
تاکه تندیسی ازتوبسازم
دراتاق زمهریر
همچون ساعتی آویزان ات کنم
تاکه راه فراق ودوری
به پایان می رسدو
برای همیشه یادت کنم
……………………………………………….
زورحه زده که م
له په رزینی په نجه ره ی دلمه وه
به وینه ی گورانیه کی غه مگین
وه ک چرایه ک داتگیرسینم
تاکوبتکه مه به په یکه ریک
له ژوورسه رما
وه ک کاتزمیریک هه لت واسم
تاکووریگه ی دووری کوتایی دی و
بوهه میشه یادت که م
……………………………………………….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *