چند شعر از/ هادی ابراهیمی رودبارکی/ مترجم: خالد بایزیدی

چندشعراز:هادی ابراهیمی رودبارکی
ترجمه از:فارسی به کوردی:خالدبایزیدی(دلیر)
1-
«ئازادی»
که هه تاو ئه نووسم
جه سته م گه رم ئه بیته وه
که گول ئه نووسم
پول پول په پووله له سه رگه لای ده فته ره م ئه نیشن
وه میشکم لیوان لیو له په ری په پووله کان ئه بیت
کاته کیش که ئه نووسم:
ئازادی
وشه قاچاغه کان
هه ناسه یه ک نوی ئه که نه وه
2-
«شیعر»
داوام له هاوسه رم کرد
ئه گه ر شیعریکی تازه و پیگه یشتو
هاته بازار
عه لاگه یه کم
-به پی پیویستی ژه می ئیواره و نیوه رو-
بوم بکری
هه روه ها دلنیا به
له به رواری به سه رچوونه که شی.
………………………………………………….
1-
«آزادی»
آفتاب که می نویسم
تنم گرم می شود
گل که می نویسم
فوج فوج پروانه روی برگ دفترم می نشیند
وذهنم پرپر پروانه ها می شود
هنگام که می نویسم
آزادی
واژگان ممنوعه
هوایی تازه می کنند
2-
«شیعر»
ازهمسرم خواستم
اگرشعرتازه ورسیده
به بازارآمد
یک کیسه پلاستیک
-به اندازه مصرف شام ونهار-
خریدکند
وحتما به تاریخ مصرف آن توجه کند
…………………………………………………….
چندشعراز:هادی ابراهیمی رودبارکی
ترجمه ازفارسی به کوردی:خالدبایزیدی(دلیر)
1-
کات وناکات ته نانه ت هه مووکات
وشه.شتیک.مه ترسی دار ده بیت
-داعیش
-ب 52
-سیاه برین
-په هباد
-جورج ده بلیو بوش
به رله وه ی کهcNN هه واله که ی بلاو کاته وه
له میشک دا ده ته قیته وه
……………………………………………………
2-
به کات ژمیر
هیچ متمانه یه ک نی یه
خوت قورمیش که
له خه و هه ستانت
پیشکه ش به کات ژمیره که که
……………………………………………………….
3-
دره خت نه یپرسی
؟Wher ayr you from
وه من ماندوو بوونم
له ژیر سیبه ره که ی راخست
………………………………………………………..
4-
بالنده
به گوی ی دارستانی بی خه و دا
گورانی لایه لایه ی ده چری
………………………………………………………….
5-
زه وی هیزی راکیشانی هه یه
بو هه موو«ته نه کان»
ته نیا یه که ی
سه رنج راکیش تره.
…………………………………………………………
6-
چه تریک
بوبارانی پیکه نین
تاکوو گیژه لوکه ی گالته جاری
له نیو چاوانی بلندی تاشه به ری خوشه ویستی تیپه ری
………………………………………………………………..
1-
گاه وناگاه اصلاهمه گاه
واژه .شئی ای خطرناک می شود
-داعش
-ب 52
-سیاه زخم
-پهباد
-جورج دبلیو بوش
پیش ازآنکه cNN خبرش راپخش کند
درذهن منفجرمی شود
……………………………………………………
2-
به ساعت
هیچ اعتباری نیست.
خودت را کوک کن
بیداری ات را
به ساعت هدیه کن.
……………………………………………………
3-
درخت نپرسید
؟Wher ayr you from
ومن خستگی ام را
زیرسایه اش پهن کردم.
…………………………………………………….
4-
پرنده
به گوش جنگل بی خواب
ترانه ی لالایی می خواند.
……………………………………………………….
5-
زمین جازبه دارد
بااین همه«تن ها»
تنهایی اش
جذاب تراست
………………………………………………..
6-
چتری
برای باران خنده
تاگردباد سخره
ازپیشانی بلندصخره ی عشق گذرکند.
……………………………………………….
7-
ئیره ئیرانه
ئیره تارانه
ئیره گوره پانی شورشه
خه لک
دیمه نی ره نگ گوراوی  شار
پائیزئاسا
گوره پانه دوره کان
ته م گرتوویه تی
وه هاواری
ئازادی
ئازادی
ئازادی….
………………………………………….
………………………………………….
7-
اینجا ایران است
اینجا تهران است
اینجا«میدان انقلاب»است
مردم
چهره رنگ باخته ی شهردرپائیز
میدان دوردست مه گرفته
وفریاد
آزادی
آزادی…
………………………………………..
………………………………………..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *