شنبه از رحم مادر زاده شدم …/ روند صالح حسن / ترجمه‌ی خالد بایزیدی (دلیر)

روند صا لح حسن(شاعرمعاصرکرد)سلیمانی عراق
ترجمه:خا لد بایزیدی(دلیر)
شنبه:ازرحم ماه زاده شد م
یکشنبه: درآغوش درخت بلوط ای بزرگ شد م
سه شنبه:خود رابه عقد باد سهمناک درآوردم
چهارشنبه:با همبستری با شب حامله شدم
پنج شنبه:آسمانی پر ازستاره زائیدم
جمعه:برروی سجاده ی قهرمانی ذکرمی کنم
برای ماه و درخت بلوط وبادسهمناک و
شب وآسمانی پرازستاره
پس تقویم تمام سال
ازآن من است
خواستم بگویم:
هیچ لازم به هشت مارچ نیست
تمام روزها ازآن من است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *