سه شعراز عبدالقادرسعید (شاعرمعاصرکرد) / ترجمه‌ی خالد بایزیدی

سه شعراز:عبدالقادرسعید(شاعرمعاصرکرد)
ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)

1-
این سپیده دم
جبهه های جنگ در آرامش وسکوت
بسرمی برد…
انگارجنگجویان مشغول خواندن
آن کوتاه نامه هایی اند
که زن هایشان
برای سرزنششان فرستاده اند؟؟!!

2-
سربازی گمنام را
اسیرنمودیم
نامه ای عاشقانه را
ازجیبهایش دراوردیم…
همه تعجب کردیم!!
بدون آن که به متن نامه بیندیشیم
درخود نجوا نمودیم
که شاید روزی مانیز اسیر شویم
وآنان جیب هایمان رابگردند؟؟!!

 

3-
درجبهه های جنگ
زن هایمان هیچ…
جواب تلفن هایمان رانمی دهند
شایدچنین می پندارند
که روزی جنگ را
باآنان بیاغازیم؟؟!!
……………………………………………..
……………………………………………..
1-
ئه وبه یانییه به ره ی جه ننگ ئارامه
له وه ده چیت…
جه نگاوه ره کان خه ریکی خویندنه ووه ی
ئه ووکورته نامانه ن
که ژنه کانیان
بوسه رزه نشتکردنیان ناردوویانه
2-
سه ربازیکی نه یارمان به دیل گرت
نامه یه کی دلداریمان له گیرفانیا ده رهینا
سه رمان سوورما!!
بیئه وه ی بیرله ووه بکه ینه ووه
ره نگخ روژیک ئیمه ش به دیل بگیریین و
ئه وان گیرفانه کانمان بپشکنن؟؟!!
3-
له به ره کانی جه نگداین
ژنه کانمان
وه لامی زه نگی ته له فوونه کانمان ناده نه وه!
دیاره پییانوایه روژیک
جه نگ له گه ل ئه وانیشدا به رپا ده که ین؟؟!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *