خشونت به زن در رادیوی بین المللی فرانسه ! / حسین افصحی

خشونت به زن در رادیوی بین المللی فرانسه !

روز گذشته به عادت همیشگی مشغول سایت گردی بودم ، که در سایت رادیوی بین المللی فرانسه ، در رابطه با فقدان همکار و دوست عزیز ، ” سیروس گرجستانی ” که یادش مانا باشد ، در رابطه با مرگ  این دوست با جمله ای برخورد کردم ، که ابتدا فکر کردم دارم در سایت های ضد زن جمهوری اسلامی می گردم ، به تیتر سایت مراجعه کردم . نه درست بود : سایت رادیوی بین المللی فرانسه . انگشت به دهان ماندم . مگر می شود در کشور کمون پاریس ، در قلب اروپا ایچنین خشونت علیه زن ؟ مرد سالاری لجام گسیخته جمهوری اسلامی به رادیوی بین المللی فرانسه هم رسوخ کرده است  . خود قضاوت کنید :

“”… نخستین کار حرفه ای او ( سیروس گرجستانی – تاکید از من ) بازی در نمایش ” سنگ و سورنا ” به کارگردانی همسر عباس جوانمرد بود که در تتئاتر سنگلج ،قدیمی ترین سالن تاتر ایران اجرا شد . “”

نویسنده محترم حتی بخود زحمت نداده است که حداقل در گوگل جستجو کند که همسر اقای جوانمرد چه کسی می باشد . خانم ” نصرت پرتوی ” عزیز که کارگردان نمایش ” سنگ و سرنا  ”  می باشند . اولین زن کارگردان در اداره تئاتر و اولین زن نمایش نامه نویس در ایران می باشند . امکان دارد رادیوی بین المللی فرانسه اذهان کند که ما این مطلب را از سایتهای ایران برداشتیم . که انوقت عذر بدتر از گناه می شود . یعنی در کشور فرانسه و در شهر پاریسی که بسیار نویسنده و ادیب و کارورز استخوان ترکانده تئاتر در انجا  می باشند ، که می توانستید از انها سوال کنید . وبمانند سایتهای مردسالار ضد زن جمهوری اسلامی برخورد نکنند . وبنویسند : زن فلانی – خواهر اقای فلانی – مادر فلانی – ضعیفه و اشپزخانه و القابی از این دست . چند روز پیش مطلبی نوشتم در باره مقاله ای که در ان اشاره شده بود به ” 5 تن ال نمایش ” که همه مرد بودند .  و اینک نه در ایران ، بلکه در فرانسه ، اینچنین برخورد می کنند . حاظر نیستند ، هویت یک زن هنرمند که بعنوان اولین زن  نمایش نامه نویس و کارگردان در اداره تاتر  را مطرح کنند . اگر نام این خشونت علیه زن نیست ، پس چه می تواند باشد ؟ در بحث خشونت علیه زنان دسته بندی های مختلفی دارد که مطرح کردن کامل ان در این مقاله جایی ندارد . ولی دسته سوم خشونت روانی است ، موضاعاتی مثل تحقیر ، توهین ، بی احترامی های مختلف ، نادیده گرفتن هویت و افترا و …

من بعنوان یک کارورز تئاتر ویک مرد از دهکده مردسالار جهانی ، از خانم ” نصرت پرتوی ” عذر خواهی می کنم  . نه فقط از خانم پرتوی ، بلکه از تمامی زنان هنرمند ایرانی ، عذر خواهی می کنم . و شاید درست تر باشد که بنویسم از همه زنان دهکده مرد سالار جهانی عذر خواهی می کنم  ، که با نگاه مردانه مان ترس از افشای هویت زنان داشتیم  و داریم .

( عکس از چپ به راست : نصرت پرتوی – عباس جوانمرد – پرویز صیاد – حسین افصحی )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *