بادکنک (شعر دو زبانه)‌‌، مجید نفیسی

بادکنک   

مجید نفیسی

نفیسی‌ام من
از پشت نفیس*
که به صفیر فیس‌فیسی
تمام می‌شوم
چون آوای بادکنکی رو‌بمرگ.

با این همه، تا زنده‌ام
امید به اوج گرفتن
و پیوستن به ابرهای بازیگوش را
همچنان در دل دارم.

نهم اوت دوهزار‌و‌بیست

– برهان‌الدین نفیس، پزشک دربار الغ‌بیگ نوه‌ی تیمور لنگ.

Balloon 
by
Majid Naficy

I am Naficy
From the line of Nafis*
Ending with a hissing fis-fis
Like the sound of a dying balloon.

Yet, as long as I live,
In my heart
I hold the hope of soaring high
And joining the playful clouds.

August 9, 2020

* Burhan al-Din Nafis  was the court physician of Ulugh Beg, the grandson of Tamerlane. Hence, my last name Nafisi or Naficy.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *