رازِ سربه مُهرِ خودکشی هنرمندان/ مسعود نقره کار

خودکشی هنرمندان، تراژدی رنجی خلاق؟

 

رادیو زمانه: در سال‌ها و دهه‌های گذشته،‌ نویسندگان و هنرمندان ایرانی متعددی به زندگی خود پایان دادند. یکی از واپسین نمونه‌ها، کورش اسدی داستان‌نویس معاصر ایرانی بود که دوم تیر ۹۶ خودکشی کرد و نام‌اش در میان نام‌های دیگری پس از انقلاب همچون غزاله علیزاده، منصور خاکسار، عباس نعلبندیان، سیامک پورزند، سمانه مرادیانی، هادی پاکزاد، ابراهیم منصفی و … قرار گرفت.

در ایران آمار خودکشی در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده. در ۱۳۹۸ به گفته پزشکی قانونی، پنج هزار و ۱۳۴ تن به زندگی‌شان پایان دادند. سال پیش از آن،‌ رقم رسمی پنج هزار و ۱۰۱ تن بود. اما آیا خودکشی هنرمندان و نویسندگان یک جامعه کیفیت خاصی دارد و بازگوکننده نکته‌ای کلی درباره همه خودکشی‌هاست؟ «زمانه» این پرسش‌ها را با مسعود نقره‌ کار، به بهانه آخرین اثر در راهش «خودکشی هنرمندان: تراژدی رنجی خلاق؟» در میان گذاشت.

 

 

چه شد که تصمیم گرفتید سراغ موضوع خودکشی نویسندگان و شاعران بروید؟

 

مسعود نقره کار: خودکشی تقی رفعت، صادق هدایت، و به ویژه خودکشی هوتن نجات( شاعر) و سارنگ ( بازیگر تئاتر و سینما) ، و درعرصه جهانی خودکشی همینگوی و سیلویا پلات سالیانی ذهنم را سخت مشغول کرده بودند. به چرائی و چگونگی پدیده خودکشی به عنوان پدیده ای تراژیک و دردناک، و به بیماری روانی و شیوع بیماری اعتیاد در میان هنرمندان و رابطه این بیماری ها با خلاقیت هنری  و خودکشی فکر می کردم. برای من این سئوال مطرح بود و هست که چرا کاشفان رازهای نهان روان و رفتارانسان و جامعه و طبیعت، تصویر گران و توصیف کنندگان زیبائی ها و زشتی های نشآت گرفته از این گنجینه های اسرار، خود در تارعنکبوتی ی ناهنجاری ها و بیماری های روانی و اعتیاد رنج کشیده اند و یا با اشتیاق و آگاهانه به آغوش مرگ شتافته اند. پرسش این بود و هست که خلاقیت شاخ زیبا و بلند گوزن های حیرت انگیز عرصه های ذهن واندیشه آنان بوده اند یا اختلال روانی و جنون عامل پدید آمدن هنرمند، هنر و خلاقیت؟

آیا این “عرق ریزان روح و ذهن”  کار دست روح ِ برخی ازهنرمندان داده است که چنین ناسازگار با خود و محیط شان رفتار کنند تا آن حد که با میل و رغبت به سوی تخریب و نابودی خود بروند؟. آیا این میل و رغبت به تخریب، اشتیاقی خلاق است؟ یا سنگینیِ رنجی مصاعف است ؟. و پرسش هائی دیگر، که هنوز هم هستند، و من پاسخ روشنی نگرفته ام.

با خودکشی اسلام کاظمیه و منصورخاکسار تصمیم گرفتم روی  این موضوع کار با برنامه و منسجمی را شروع کنم، پیش ترهم البته پراکنده مقاله هایی در این رابطه نوشته  ومنتشر کرده بودم.

 

 

آیا این موضوع در مورد نویسندگان و شاعران در دوران جمهوری اسلامی یا حکومت پادشاهی پهلوی پیش از آن کیفیت خاصی دارد؟

م.ن: شرایط اجتماعی برروندهای روانی و رفتاری تاثیر گذارند، و به همین دلیل می توانند سبب پاره ای اختلال های روانی با کیفیت خاص و گرایش به سوی اعتیاد و مبتلا شدن و یا تشدید بیماری روانی را سبب شوند. بنابراین در شرایط اجتماعی ناهمگون و بهمریخته، در شرایطی که اختناق، فقر، بیکاری، و ناهنجاری های گوناگون  فرهنگی و روانی وجود دارد، میزان بروزاختلال روانی، اعتیاد و خودکشی درهمه گروه های اجتماعی از جمله هنرمندان بیشتر می شود.  در مورد هنرمندان و اهل قلم مثالی بزنم : افزایش میزان خودکشی هنرمندان، به ویژه شاعران و نویسندگان در دورۀ پیدائی، رشد و گسترش رومانتیسم  موضوع  خودکشی  را بیش از پیش مورد توجه روان شناس ها و جامعه شناس ها قرار داد. دراین دوره برخی ازهنرمندان، به دلائل گوناگون دست به خودکشی می زدند. یکی ازنگاه ها و تصورهای رایج این بود که هنرمند با خودکشی ومرگ خویش، به عنوان اقدامی زیبائی شناسانه و هنری نامی مطرح و ماندگاراز خود بر جای خواهد گذاشت. این نوع نگاه و تصور را برخی ناشی از فضای احساسی و هیجان زده دوران رمانتیسم از یک سو، و نیز ناکامی ها، سرخوردگی ها و نومیدی ها ی ناشی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در آن هنگام دانسته اند، شرایطی که  در بروز موج خودکشی مؤثر بوده اند.

 

و یا در دوران شکست های سیاسی و اجتماعی نیز همچون دورۀ رمانتیسم، دورانی با روانشناسی ای ویژه بوده است. تاریخ ما نیزچنین دوران هائی  را تجربه کرده و شاهد افزایش اختلال های روانی، بیماری اعتیاد  و خودکشی در میان هنرمندان در مقاطع تاریخی خاص بوده است. پس ازشکست انقلاب مشروطه، و همینطور پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 و شکست انقلاب بهمن سال 1357، بربستر روانشناسی شکست و یآس و سایه افکندن نومیدی و سرخوردگی برفضای فعالیت و زندگی هنرمندان ، تاریخ ما شاهد تشدید گرایش به اعتیاد به مواد مخدر وبروز و تشدید برخی از اختلال های روانی در میان هنرمندان، وتراژدی هائی ازجمله خودکشی آنان بود.  بسیاری از هنرمندان در کمال ناامیدی برای خلاصی از وضع موجود و التیام روح ناآرام خود، جدا از خلق آثاریآس آلود و نومید کننده به پیلۀ انزوا و تنهائی خزیدن، وسمبولیک و غیرمستقیم اثر هنری خلق کردند، یا به سراغ مواد مخدر رفتند و یا خودکشی را برگزیدند. به نظر می رسید در رابطه با اقدام به خودکشی در مقاطعی هنرمندان ما دورۀ رومانتیسم را تکرار می کردند. غبار و سایه سرخوردگی و یآس را در آثار بسیاری از شاعران و نویسندگان، و هنرمندان عرصه های دیگر می توان خواند و دید، هنرمندانی که آرمان شان آزادی و عدالت بود و اختناق و بی عدالتی و شرایط محیطی را تاب نیآوردند.

بنابراین شرایط اجتماعی – روانی می توانند از انگیزه های  خودکشی در میان هنرمندان باشند، می دانید که انگیزه ها و علت ها ی خودکشی در تئوری ها، تعریف های کلی از چرائیِ خودکشی و نگاه های پدیدارشناسانه  و کند و کاوهای مفهومی از این پدیده نهفته اند. اما واقعیت این است که تا کنون هیچ تعریف، تئوری، نظر پدیدارشناسانه و کند و کاو مفهومی یافت نشده است که مُهر این راز بگشاید تا کس یا کسانی بتوانند با پی بردن به رمز و راز این پدیدۀ منکوب کننده، از پس توضیح  جامع و کامل انگیزه ها و علت های وجود و بروزش برآیند.

در رابطه با چرائی و ریشه یابی بروز خودکشی روی دو تعبیر و تفسیر کلی  و متفاوت مکث شده است، یکی روانشناسانه و دیگری جامعه شناسانه، این دو رویکرد هر کدام تحلیل ها و تبیین های گونه گون برای خودکشی ارائه داده اند، اما آنچه مورد توافق بیشترین صاحبنظرها است، تعامل و ترکیبی از دو عامل، یعنی عامل فردی (روانشناسانه و روانکاوانه) و اجتماعی ( جامعه شناسانه) است

برخی از روانشناس ها، روانپزشک ها و روانکاوها عوامل روانی و بیماری های روانی را دلائلِ مهم و اساسی بروز خودکشی معرفی کرده اند.

 

 

در حوزه جامعه شناسی انگیزه ها وعلت های خودکشی  متعدد و مختلف مطرح شده اند. جامعه شناس هاِ نقش عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را انگیزه هائی مهم  در بروز فکر و اقدام به خودکشی دانسته اند. سی رایت میلز،جامعه شناس آمریکایی نیز دراثرخود ” پیمان جامعه شناسی”، تعریفی ازخودکشی ارائه داده است. او نوشته است، وقتی مشکلی در بخش وسیعی از مردم تاثیر دارد، باید به ماورای افراد و در نتیجه به ساختارها و الگوهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نظر افکند. وی معتقد بود که ملاک مسئله بودن یک پدیده در جامعه، آزار دهنده بودن آن برای شمار زیادی از مردم است. یکی از پیشگامان این عرصه امیل دورکیم( یا دورکهایم) ، جامعه‌شناس فرانسوی است که خودکشی را بیش ازهر چیزدر چگونگی رابطه  فرد و جامعه  و ویژگی ها و شرایط جامعه  قابل توضیح و تفسیریافت ونقش پدیده های اجتماعی، به ویژه بحران ها و فروپاشی‌ اجتماعی در بروز و افزایش خودکشی را مطرح کرد.

 

آیا شاعران و نویسندگان نسبت به سایر مردم در این زمینه حساس‌ترند، یا می‌توان گفت استثنا هستند؟

 

م.ن: بله ، حساس تر هستند و استثنا، یک  نمونه از این حساس تر و استنثنا بودن ها، و از دلایل بروزبیماری اعتیاد و خودکشی  در میان هنرمندان این است که رنجی که هنرمند می برد مضاعف است ( البته می تواند در مورد لذت و شادی هم صدق کند). آفرینش و باز آفرینی، دیدن رنج و اندوه، و باز آفرینی آن و یکی شدن با آنچه دیده می شود رنج و اندوهی  مضاعف به جسم و جان هنرمند می ریزد. همینگوی، نویسنده ماجراجو و شکارچی کم رحم، در” تپه های سبز افریقا” می نویسد یک شب احساس یک گوزن زخمی را از موقع تیر خوردن تا هنگام مرگ حس می کند ، تجربه می کند، با درد و رنج  گوزن درد و رنج می کشد، و کم نبودند و نیستند نیما های خودمان  که غم خفته ای چند خواب در چشم ترشان شکست ، و یا چون شاملو، پروانه ای اسیر در تارهای رنج ها ی آدمیان، بوده اند.

در این رابطه همچنین پرسش های راونشناسانه و روانکاوانه بسیارند. برای نمونه : آیا هنرمندانی که خودکشی کرده اند ” به تعبیری روانکاوانه نتوانسته اند به یاری هنر، غریزه های مختلف از جمله غریزه جنسی و غریزه خشونت و…را کنترل کنند؟، غریزه هائی که اگر سرکوب کامل شوند می توانند افسردگی و اضطراب ایجاد کنند.

آیا فضای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوره هائی شبیه دوره رومانتیسم در تاریخ، و ارزیابی ها و تحلیل های ارائه شده در رابطه با خودکشی هنرمندان در این دوره ها برای نشان دادن علل خودکشی هنرمندان کافی ست؟ آن هم خودکشی هائی که در بسیاری موارد  اقدامی هوشیارانه و هدفمند دانسته شده است، هدفمند در این معنا که هنرمند آگاهانه خواسته است از جنون تخريب خود – به عنوان پاره ای از ناهنجاری و بيماری اش- اثری هنرمندانه و زيبايی شناسانه خلق کند و با کشتن خويش واقعه ای حیرت انگیز و پایدار بوجود آورد، خواسته است با خودکشی خود دیگران را تکان دهد و شوکه کند، و عينيتی هنری و زيبايی شناسانه به حضورش، و به مرگش بدهد. خود کشی ای که جلوه گاهی هنرمندانه و زیبائی شناسانه دارد، و هنرمند خودکشی را بسانِ خلق یک اثرهنری و نوعی تلاش زیبایی شناسانه می پندارند که انگیزه خلق چنین اثرو تلاشی می تواند گوناگون و درهر هنرمندی منحصر به فرد باشد. ماندگار شدن، جلب توجه کردن، واقعه و حادثه و داستان ساختن از زندگی و مرگ و خودکشی، زنده نگه داشتن نام با خودکشی، و پندارِمرگی به دیگر سخن که ” نه نابودی ست، و نه قطع موقت زندگی، بلکه قلۀ شکوه، کمال آگاهی و آخرین تصمیم واپسین دَمی ست که هنرمند خود را سزاوار آسایش و آرامش می بیند.”

“اشتیاق به پایان بردن زندگی ای که مخرب نیست بلکه بیش از همه طبیعتی زیبایی شناسانه دارد” چیست؟، نوعی غرور یا دهن کجی به زندگی و مرگ، که این منم که جانم را می گیرم و اجازه نمی دهم کس دیگری این کار را بکند؟

 

برای پاسخ به این دست پرسش ها بحث و تلاش هائی در بارۀ مطالعه و شناخت ساختار مغزی هنرمندان، مطالعه های جامعه شناسی، روانشناختی، زیست شناسانه و ژنتیک  صورت گرفته است اما پرسش ها بی پاسخ مانده اند و ناتوانی تاکنونیِ بشر را درشناخت جامع و کامل این پدیده نشان داده اند. هنر به ویژه ادبیات، فلسفه، روان‌شناسی بالینی و روانکاوی برای شناخت بیشترجهان ذهنی انسان و  پدیده خودکشی کمک های ارزشمندی کرده اند اما حکایت همچنان باقی ست و کنکاش و چالش فهم  این پدیده ها آرایه های گسترده ای ازنظریه ها، دیدگاه ها و گرایش‌ها نسبت به خودکشی هنرمندان را سبب شده اند.

آنچه شاید بتوان مستند و مستدل ادعا کرد این است که علل خودکشی هنرمندان، با اندکی تفاوت همان مجموعه عواملی ست که سبب خودکشی در میان غیرهنرمندان و گروه های اجتماعی مختلف می‌شود. این عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، و یا به دلیل بیماری‌های روانی و پاره‌ای بیماری‌ها و ناتوانی‌های جسمی را شامل می شوند. در نگاه و بررسی خودکشی هنرمندان دلیل های عمومی و خصوصی مشخص را می باید مورد توجه قرار داد، بنابراین نمی توان برداشت و قضاوت و تحلیل یکسانی از خودکشی هنرمندان داشت. هنوز در باره ویژگی ها و شاخصه های خودکشی هنرمندان نظریۀ و دلیل ِ واحد و یگانه ای وجود ندارد. اینکه چرا در میان هنرمندان، همچون نویسندگان و شاعران و نقاشان و اهل موسیقی میزان خودکشی بیشتر است نیز مشخص نیست. اما پذیرفتنی ست که خودکشی هنرمندان با خودکشی دردیگر گروه های اجتماعی می تواند درچرائی و چگونگی  تفاوت هائی داشته باشد، چرائی ها و چگونگی ها، و تفاوت هائی که هنوز پرسش برانگیز و مورد بحث و پژوهش هستند.

برخی  تفاوت ها در چرائی و چگونگی خودکشی هنرمندان مطرح شده اند:

از ویژگی های ذهنی- روانی و شخصیتی هنرمندان، افزایش میزان و کیفیت حساسیت‌های حسی وعاطفی، توانائی تخیل و تجسم، آستانه‌ی تحمل پذیری دررابطه با نابسامانی ها و رخدادهای محیط زندگی، مثل رنج‌های فردی و خانوادگی و اجتماعی، میزان ناسازگاری با آنچه در زندگی روزمره با آن ها مواجه می شود، و ویژگی پرسشگری و مشاهده گری هنرمندان است. هنرمندان نسبت به کشمکش های درونی خود نیزحساس تر برخورد می کنند،  کشمکش ها و درگیری هائی که در رابطه با زندگی، مرگ، چگونه مُردن، عشق و پدیده های دیگرانسانی دارند.

 

 

 

«خودکشی هنرمندان: تراژدی رنجی خلاق؟» چه زمانی منتشر خواهد شد و چه طور می‌توان آن را تهیه کرد؟‌

 

این کتاب به احتمال در طی دوماه آینده منتشر خواهد شد. من فکر نمی کردم وارد این بحث شدن تن زدن به  اقیانوس است. این کتاب را انتشارات فروغ در کلن – آلمان منتشر خواهد کرد.

این کتاب فصل های مختلف و متعدد خواهد داشت، شامل:

فصل اول: در بارۀ خودکشی

فصل دوم: افسردگی، شادی و خودکشی

فصل سوم :هنرمندان و بیماری های روانی و اعتیاد

فصل چهارم: خودکشی هنرمندان

فصل پنجم : خودکشی نویسندگان و شاعران

فصل ششم: رد پای خودکشی درهنر

پیوست ها

منابع

تصاویر

 

آیا تصور می‌کنید شرایط و بحران‌های فعلی به این تراژدی رنج خلاق دامن بزنند؟‌

م.ن: بله، اشاره کردم شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روانی  در بروز خودکشی تاثیر گذارند. در میهن ما پیه آلوده به عفونت های جمهوری اسلامی به تنِ همۀ این عرصه مالیده شده است. به دلیل بی لیاقتی، سوء مدیریت، ناکارآمدی این رژیم درهمۀ عرصه های زندگی اجتماعی، و آلودگی اش به اندیشگی ای نابهنگام و عقب مانده، میزان خودکشی نه فقط درمیان هنرمندان وبه ویژه اهل قلم ، که در کل جامعه افزایش یافته است. نگاه کنید به خودکشی کودکان درمیهنمان، که جانکاه و ناباورانه است. درجامعه ای که حکومت، فرهنگ و مذهب اش خودکشی و بیماری روانی و بیماری اعتیاد را ” داغ ننگ” و افعالی” حرام” دانسته اند، بدیهی ست با توجه به شرایطی که اشاره شد هر دَم برگسترش و دامنه این فاجعه و تراژدی دامن زده شود، به ویژه در میان آدمیان حساس و عاطفی و استثنائی. این نکته را هم بد نیست بگویم که آمارهای رسمی چنین حکومتی در باره میزان خودکشی بی اعتبار و غیر واقعی بوده و خواهد بود.

 

برای عموم مخاطبان پرسش نهایی را می‌پرسم:‌ اگر کسی فکر خودکشی داشت، چه باید بکند؟

 

م.ن : اجازه می خواهم  دراین رابطه به نکاتی به اختصار اشاره کنم .

خودکشی قابل پیشگیری و کنترل است، نشانه ها و تظاهرهای هشدار دهنده خودکشی را باید شناخت.

فردی که ایده، فکر و وسوسه خودکشی دارد می باید آن را با افراد حرفه ای و کادر پزشکی مطرح و مشاوره و کمک بگیرد.  فردی که  قصد خودکشی دارد نشانه هائی از خود بروزمی دهد، توجه به این نشانه ها می تواند سبب پیشگیری از بروز بسیاری از خودکشی ها شود، برخی از مهم ترین نشانه ها این ها هستند:

– بازتاب نومیدی و افسردگی درگفتار، نوشتار و سایرکارهائی که انجام می دهد( مثل نقاشی، متن هائی که می نویسد و…)

– دور نگه داشتن خود از خانواده و دوستان یا کاهش فعالیت و از دست دادن انگیزه در رابطه با دیدار افراد خانواده و دوستان.

– کاهش شور و شادی، و نوسان در خُلق و خوی، تغییر از حالت شاد و پرتحرک به حالت اندوه و کم حرفی، خجالتی و گوشه گیر شدن، از دست دادن تمرکز.

– بی توجهی به هر آنچه در اطراف می گذرد، بی توجهی به لباس و نظافت و ظاهر شخصی، بخشیدن پول و وسائل شخصی.

– درباره خودکشی و مرگ حرف زدن، و تمایل به مرگ ومُردن نشان دادن و تهدید به انجام عملِ خودکشی.

– شاهد خودکشی و اعدام بودن .

– تغییر درعادت خوردن ( بی اشتهایی یا پُر خوری) و خوابیدن ( کم خوابی و خوابیدن بیش از اندازه )، و شکایت از احساس بیماری، سردرد ، درد مبهم در نقاط مختلف بدن بدون علت فیزیکی وجسمی، احساس خستگی مفرط.

– خود را سرزنش کردن ، فرافکنی گفتار و رفتار خود به دیگران.

– افزایش اضطراب، علائم جسمی اضطراب ( تپش قلب، لرزش دست ، سرخی گونه ها و…)

– رفتارهای پرخاشگرانه و خصمانه، و رفتارهای خطرناک همچون رانندگی بی ملاحظه و با سرعت ، رفتار مخرب و غیبت های مکرراز مدرسه و…

– قربانی کودک آزاری روانی، جسمی و جنسی در خانه، محله و مدرسه وجامعه ، و داشتن ِخاطرات بد از دوران کودکی.

– طلاق، اعتیاد، بیکاری

و توجه داشته باشید ، فصل ها و مناسبت ها، جشن ها و اعیاد درمیان افسرده ها ایده و فکر خودکشی را سبب می شوند، وغروب ها  وبرخی از زمان های روز.

و…

برای پیشگیری از خودکشی  طرح و شناسایی علمی و عملی راه های پیشگیری  و کنترل ضروری ست:

– آموزش و برنامه ریزهای مبتنی بر تامین بهداشت روانی

– مداخله روانی و اجتماعی در بحران  های فردی، خانوادگی و اجتماعی افرادی که نشانه های خودکشی در آن ها دیده می شود.

– نهادهای آموزشی و پرورشی، و بهداشتی وظیفه دارند راهکارهائی برای شناخت افراد مستعد به خودکشی و کمک به آن ها آموزش دهند.

– تلاش در کاهش عوامل تنش زای محیطی، خانوادگی ،تحصیلی. آموزش اقدام های بهداشت روانی ازراه های گوناگون به ویژه  طریق رسانه ها ی گروهی. و آموزش خانواده  و اطرافیان و آشنا سازی آن ها با علایم و دگرگونی های رفتاری فرد قبل از خودکشی.

– مشاوره، راهنمایی و حمایت فرد و روان درمانی
همبستگی اجتماعی و کاهش فشار اجتماعی  – از بین بردن انزوای خانوادگی و اجتماعی، و تقویت
– توجه و رعایت حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی  زنان
– توجه و مراقبت  از فردی که در خطر اقدام به خودکشی ست. کنترل و مراقبت می باید با برنامه و سنجیده باشد.

کسی  را به خاطر داشتن وسوسه، ایده و افکار خودکشی  نمی باید سرزنش کرد.

تشخیص سریع، بستری کردن یا درمان باید به موقع و کامل و با دقت در دادن میزان دارو باشد.

و…..

******

منبع: رادیو زمانه

https://www.radiozamaneh.com/547739

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *