سرود ایرانی شادی/ شعر دو زبانه از مجید نفیسی

سرود ایرانی شادی

بیاد‌آر
ما هم در انقلاب
“سرود شادی” می‌خواندیم
وقتی تندیسها فرو‌می‌افتاد,
زندانها گشوده می‌شد
و یکدیگر را در آغوش می‌گرفتیم.

افسوس, جرقه‌های آن شادی
“شهر نو” را سوزاند,
“جنگ مقدس” را برافروخت
و جوخه‌های تیرباران را برافراشت.

با این همه, دوست من,
ما سزاوار آزادی هستیم!
بگذار “سرود شادی” را از سر بگیریم
و شادآباد خود را با هم بسازیم.

مجید نفیسی

 هفتم دسامبر دوهزار‌و‌بیست

The Iranian Ode to Joy

By Majid Naficy

Remember
We , too, in the Revolution
Sang the Ode to Joy
When statues fell,
Prisons opened
And we embraced each other.

Alas, the sparks of that joy
Burned the red-light district,
Ignited the “Holy War”
And set up execution squads.

And yet,my friend,
We deserve freedom!
Let us resume the Ode to Joy
And build our joyland together.

December 7, 2020

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *