چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر)

چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر) به همراه متن کوردی ……………………………. ۱- دیروز! من ودنیا… درازدحام خیابانی بهم برخوردیم «هردو متنفروبیزار ازیکدیگر» روی برگرداندیم؟! …………………………. دوینی! من ودونیا… له قره بالغیکی شه قام دا روبه روی یه ک بووین «هه ردوک بیزارله یه ک روومان له یه ک » وه رگیرا؟! …………………………………. ۲- شاعری! برای پادشاهی شعری سرود شعرقهرکرد بعدازصدهاسال […]

نامم خواب است / شیرکو بیکس / خالد بایزیدی

شعری از:شیرکوبیکس(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) «نامم خواب است» نامم خواب است اهالی ولایت افسون نام پدرم قله نام مادرم مه من درسالی ماه کشته شده درماه ای هفته کشته شده درروزی ساعت کشته شده بعدشبی کوژپشت وکوهستان به دوش دربامدادی زخمی درشفق ای سرخ درسپیده دمی خونین به زمین تبعیدشدم و شعله ورشدم همچون شمعی فروزان آتش […]

قرن سکوت / سرودۀ خالد بایزیدی / ترجمۀ پروفسور فاروق صفی زاده (بوره که یی)

«قرن سکوت» سروده ی:خالدبایزیدی(دلیر) ترجمه:پروفسوردکترفاروق صفی زاده(بوره که یی) کاشه های تاریکی بال زمین گردباداین قرن رامی چینند بادوبوران قرن درهم شکستن عشق رابرمی افروزد وجسدریخته ی ستارگان رامی تند چراغ های آسمان می میرند هیبتشان درهم می شکند داستانهای رنگین کمانی شان کورمی شود دختران مدرن شهررا به موزه خانه هامی فرستند وبرسینه هاشان […]

زبان مادری هیچ چیز و همه چیز! / قهرمان قنبری

زبان مادرى هیچ چیز و همه چیز! قهرمان قنبری دوم اسفند ماه/٢١ فوریه هر سال مصادف با روز زبان مادرى است.در وطن ما ایران زبان مادرى تبدیل به مسله غریبى شده است و این غریبى شدنش با آغشته شدن زبان مادرى به سیاست و حالات شورانگیز میهن پرستانه بیشتر تشدید شده است.مزیت تدریس و استفاده […]

برادرکشی / شعری از هندرین حمدامین / ترجمه: خالد بایزیدی

شعری از:هندرین حمدامین (شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) برادرکشی…شب که فرامی رسد ستارگان یکی… یکی… بامن قدم می زنند تادیرهنگام برای واژه های قدغن من و رفقایم گوش می سپارند بعداز نیمه شب نیز… سرگذشت و رویدادها را برایم باز می گویند فیلم انسانهای تشنه بخون همدیگر را نشان ام می دهند… من نیز! درخط مقدم جنگ برادرکشی […]

دو شعر ازدکترعبدالله پشیو / ترجمه: خالد بایزیدی (دلیر)

شعری ازدکترعبدالله پشیو  ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)   سرزمین چشم دختران اروپائی اگرآبی باشد یاسبز دوست اش دارم چراکه می پندارم درآبی ترین چشم درسبزترین چشم ذره ای ازسیاهی ی چشمان دختران سرزمین من درآن جاری است   نیشتمان چاوی کیژی ئه روپایی گه رشینیش بیت خوشم ده وی واتیده گه م شینترین چاو سه وزترین چاو توزیک […]

آخرین شعر شیرکو بی کس، ترجمه از بایزیدی

«من وتنهایی»  می بینم: در واپسین دم من وتنهایی با هم می‌مانیم او آتش سیگارش خاموش می شود من نیز… تا همیشه به خواب ابدی خواهم رفت؟!  ترجمه از خالد بایزیدی (دلیر) ——————  متن اصلی شعر به‌زبان کوردی «من وته نیایی»  له به رچاومه دواجار من وته نیایی پیکه وه ده مینیته وه ئه وئاگری […]

زایش دختر، شعر و ترجمۀ شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

شیعرله:خالیدبایه زیدی(دلیر) «کچ بوون…؟! له چول وده شتیکی قاقردا من له دایک بووم هه رله وکاته وه به بیشکه ی خه م وپه ژاره وه رایان ژاندم هه رچی بزه وپیکه نین بوو له بیشکه که م دا به ده سته بچکوله وخنجیلانه که م ناشت…؟! ئه وکات که چاوه فرمیسکه کانم هه لینا دایکم […]

دو شعر از لطیف هلمت، ترجمه از خالد بایزیدی

شعر اول «.اشتباه کردن» گاهی درنمایشگاهی تاریک تابلوی دختری عریان صدایم می زند مرامی بوسد من نیزمی بوسم اش مرابسوی باغچه نمایشگاه میبرد گرم گفتگوی هم…گم می شویم نمی دانیم به کجامی روئیم ازهمه چیز می گوئیم تابه حال چنان چیزی ندیده ایم باهمدیگرمی نشینیم عکس یکدیگررامی کشیم نمی دانیم کی هستیم یاکجائیم می دویم […]

شعری از:رزگارعمر، شاعرمعاصرکرد، ترجمه از خالد بایزیدی (دلیر)

 شعری از:رزگارعمر(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)   «نظم نوین جهانی» زندگی پائیری بسیارچرکین وبی حیاست ازمن قهرمکن… که به جای خرده نان شیراندوه وغم به خوردکودکم می دهم اینکه تقصیرمن نیست گل ام! چه بسیارگشتم کوچه وخیابان وبازارهای آدم فروشان اماهیچ چیز برای تغذیه ی کودکم نیافتم برای شستن سروصورت این زندگی حتی لیوانی ازاشکهایم رانیز نتوانستم بخرم  […]

دو شعراز:رفیق صابر(شاعرمعاصرکرد)

دو شعراز:رفیق صابر(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) تقدیم به مبارزانی که بر چوبه‌های دارسبزاندواستوار    «دیارم» دیارم صدها سال است خون می کارد پیراهن آتش به تن نوه‌هایش می‌کند پنجه‌هایش را به خون عزیزانش آراسته است عزیزم مویه مکن! ها… این نمایشگاه خون است بیا خون دلدارت را بشناس… اینهایند شهیدانت… با سربلندی سر از مزارشان برون آورده‌اند […]

سرزمینم و ….اشعاری از عبدالله پشیو، ترجمۀ خالد بایزیدی (دلیر)

دکتر عبدالله پشیو در سال۱۹۴۶در روستای بهکر«بیرکوت»ازتوابع شهرستان اربیل«هه ولیر» واقع در شمال کردستان عراق پا به عرصه وجود نهاد که بعدها در اشعارش آن مکان را مکان رنج و بی عدالتی و ظلم و ستم عنوان کرد. پشیو دوران ابتدایی ومتوسطه را درهمان شهر به پایان رساند تا دهه‌ی۱۹۷۰در کشورهای روسیه، لیبی و سویس به […]

مانیفست کوبانی، شعری از عبدالله پشیو، ترجمۀ مشترک از بایزیدی و صفی زاده

  مانفیست کوبانی نوشته دکترعبدالله پشیو(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)ودکترفاروق صفی زاده(بوره که یی)   مانفیست کوبانی زخم شنگال شب و روز رابه هم می زند بایدروزی درد ازتوان بیفتد اما نباید هیچ وقت التیام پیداکند مانندشانه های آل و بختک هستند. شبهاپیشت می آیند روی سینه ها سوار می شوند و بر صورتت چنگ می اندازند اکنون […]

هفت شعر از شیرکو بی کس، ترجمۀ خالد بایزیدی (دلیر)

«نقاشی»   چهارکودک…   ترک و فارس   و عرب و کرد   مردی را به تصویرکشیدند   اولی: سرش را کشید   دومی: دستان‌اش   سومی: اعضاء و پاهایش   و چهارمی: اسلحه‌ای به شانه‌اش آویخت.   ***       «ساعت»   کنارت که می آیم   ساعت ازدست زمان   می گریزد […]