چندشعراز: ره وندحسن صلاح (شاعره معاصرکرد)/ترجمه: خالد بایزیدی

ره وندحسن صلاح(شاعره معاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) مرزها! همه ی آوازهارابستند چون زنی می خواست: برقص درآید …….. سنووره کان! گشت ئاوازه کانیان داخست ژنیکی ویستی: سه مابکا  ……. سرزمینم! تب گرفته… می شودبه چندآه سرد دیگرو؟ چند رودبار اشک دیگرو؟ چندهزارفواره ی خونین دیگرو؟ سرزمینم! تب اش افتاد؟! ……. نیشتمانم! تای لیهاتووه… ده بی به چه […]

چندشعراز:کژال ابراهیم خدر/ ترجمه: خالد بایزیدی

معرفی شاعره نام آشنای کورد: کژال ابراهیم خدر‎ کژال ابراهیم خدر در سال 1968 در شهر «قلادزی» کردستان عراق پابه عرصه وجود نهاد. کژال ابراهیم خدر” از شاعران مطرح کردستان عراق است. وی از دهه‌ی 80 میلادی به سرودن شعر روی آورده و با سرودن مجموعه شعر “جنگ و آشتی انگشتان” و چاپ آن در […]

چند شعر از قاسم تاباک/ ترجمه: خالد بایزیدی

چندشعراز:قاسم تاباک(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) خیابان را جارونمی کرد آن کارگری که… درپائیز عاشق برگ شده بود ………………………… گه سکی! له شه قام نه ده خشاند ئه وکریکاره ی به پایز ئاشقی ئالا ببوو ………………………… 2- دراین خیابانها دراین جاده ها به دنبال تابلویی می گردم که بمن بگوید: خسته اید… بایست؟! …………………………. له وشه قامانه له […]

ماسک / خالد بایزیدی (دلیر)

ماسک خالدبایزیدی (دلیر) گاه دلم می خواهد: ماسک بزنم تاکسی مرانشناسد تاهرآشنایی که ازکنارم می گذرد فقط به ماسک ام بخندد من نیز… دستی برشانه اش بگذارم وعکسی یادگاری بگیریم وآشنایی مان فقط ماسکی باشد آویخته بردیوار؟! «ده مامک» زورجارپیم خوشه: ده مامک لیده م بوئه وه ی هی چ که س نه مناسیته وه […]

چند شعر از: شیرین جهانی(که ویار)

شعرهایی از:شیرین جهانی(که ویار) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) 1- آن روزهائیکه درانتظارحاملگی بودند من حس شناخت خداراداشتم آن شب هائیکه نطفه بیقراری را دررحم…دختران می کاشتند من پیرهن آفتاب را به تن داشتم گوشواره هایم ازستاره بودند و تسبیح سرخ رویاهای سبز رابه گردن داشتم آن لحظه هائیکه در کوچه های دور و دراز شهرآئینه ها بدنبال خدا […]

یولداش کوردستان / علیرضا نابدل / ترجمه: قهرمان قنبری

يولداش کوردستان علیرضا نابدل ترجمه: قهرمان قنبری بو داغلار اوجا باش اوجا باش داغلارا قانلی چکمەلر یول ‌آچا بیلمز بو داغين جئیرانی اوزگە اُوچونون  اوخونا گلمز قولاری باغلانان اسیر بیر اينسان توتگون آخشاملار دا آغلاماز، گولمز درەلر دَرین، ائلە دَرین کی “هژار” دَرینلیکدە انسان بسلە ییب درەلردە آخان ” قزل اوزەن”ین سویی هم شیرین، هم دە آتشین […]

چند شعر از قاسم تاباک / ترجمه: خالد بایزیدی

چندشعراز:قاسم تاباک(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) همه شعرهای جهان را مرورمی کنم می گویم: مبادا! شاعری بدورازچشم من شعری را برایت سروده باشد ………………………………………. ته واوی شیعره کانی جیهان ده خوینمه وه ده لیم: نه کا!شاعیریک به دزری من شیعری بونوسی بی …………………………………………. نمی دانم: کدام ثبت احوالی قادرخواهدبود شناسنامه ی شهیدرا پاک کند ………………………………………….. نازانم: کام سجیل […]

عید / شیرکو بیکس

شعری از:شیرکوبیکس(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) «عید» ابرهای ما به هیچ آسمانی شبیه نیست آنگاه که می بارد آب دیدگان اش را ازچهارطرف می دزدند … خاک ما به هیچ خاکی شبیه نیست همچون دلی است که هرروز چهاربارمصلوب می شود … «مادر»ما به هیچ مادری شبیه نیست درآنی چهاربار به سوگ عزیزان اش می نشیند هرنفرمان چهاربارکشته […]

شعری از : مرام المصری / خالد بایزیدی (دلیر)

شعری از:مرام المصری(شاعره سوریه) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) درمی زنند! کیست؟… گردوغبارتنهایی ام را جارومی کنم وزیرفرش خنده هایم قایمش می نمایم وآنگاه دررامی گشایم؟! …………………………………………….. له ده رگاده ده ن! کییه؟… ته پ وتوزی ته نیاییم گسک ئه ده م وه له ژیرفه رشی خه نده یه کمدا دیشارمه وه وه ئه وکات ده رگاکه ده که […]

چند شعر از لطیف هلمت (شاعر معاصر کرد) / خالد بایزیدی

چندشعراز:لطیف هلمت(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) گلوله ای را درسینه ات کاشتند پنجره ای راگشودند هزار… هزار… آفتاب درآن به رقص درآمد ……………………….. گوله یه کیان له دلتا چاند په نجه ره یه کیان کرده وه هه زار… هه زار… هه تاوی تیا که وته سه ما ………………………….. 2- چندستاره آواره درچشمان دختری خجالتی لخت شدند ودل تاریک […]

چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر)

چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر) به همراه متن کوردی ……………………………. 1- دیروز! من ودنیا… درازدحام خیابانی بهم برخوردیم «هردو متنفروبیزار ازیکدیگر» روی برگرداندیم؟! …………………………. دوینی! من ودونیا… له قره بالغیکی شه قام دا روبه روی یه ک بووین «هه ردوک بیزارله یه ک روومان له یه ک » وه رگیرا؟! …………………………………. 2- شاعری! برای پادشاهی شعری سرود شعرقهرکرد بعدازصدهاسال […]

قرن سکوت / سرودۀ خالد بایزیدی / ترجمۀ پروفسور فاروق صفی زاده (بوره که یی)

«قرن سکوت» سروده ی:خالدبایزیدی(دلیر) ترجمه:پروفسوردکترفاروق صفی زاده(بوره که یی) کاشه های تاریکی بال زمین گردباداین قرن رامی چینند بادوبوران قرن درهم شکستن عشق رابرمی افروزد وجسدریخته ی ستارگان رامی تند چراغ های آسمان می میرند هیبتشان درهم می شکند داستانهای رنگین کمانی شان کورمی شود دختران مدرن شهررا به موزه خانه هامی فرستند وبرسینه هاشان […]

زبان مادری هیچ چیز و همه چیز! / قهرمان قنبری

زبان مادرى هيچ چيز و همه چيز! قهرمان قنبری دوم اسفند ماه/٢١ فوريه هر سال مصادف با روز زبان مادرى است.در وطن ما ايران زبان مادرى تبديل به مسله غريبى شده است و اين غريبى شدنش با آغشته شدن زبان مادرى به سياست و حالات شورانگيز ميهن پرستانه بيشتر تشديد شده است.مزيت تدريس و استفاده […]

برادرکشی / شعری از هندرین حمدامین / ترجمه: خالد بایزیدی

شعری از:هندرین حمدامین (شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) برادرکشی…شب که فرامی رسد ستارگان یکی… یکی… بامن قدم می زنند تادیرهنگام برای واژه های قدغن من و رفقایم گوش می سپارند بعداز نیمه شب نیز… سرگذشت و رویدادها را برایم باز می گویند فیلم انسانهای تشنه بخون همدیگر را نشان ام می دهند… من نیز! درخط مقدم جنگ برادرکشی […]

دو شعر ازدکترعبدالله پشیو / ترجمه: خالد بایزیدی (دلیر)

شعری ازدکترعبدالله پشیو  ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)   سرزمین چشم دختران اروپائی اگرآبی باشد یاسبز دوست اش دارم چراکه می پندارم درآبی ترین چشم درسبزترین چشم ذره ای ازسیاهی ی چشمان دختران سرزمین من درآن جاری است   نیشتمان چاوی کیژی ئه روپایی گه رشینیش بیت خوشم ده وی واتیده گه م شینترین چاو سه وزترین چاو توزیک […]

آخرین شعر شیرکو بی کس، ترجمه از بایزیدی

«من وتنهایی»  می بینم: در واپسین دم من وتنهایی با هم می‌مانیم او آتش سیگارش خاموش می شود من نیز… تا همیشه به خواب ابدی خواهم رفت؟!  ترجمه از خالد بایزیدی (دلیر) ——————  متن اصلی شعر به‌زبان کوردی «من وته نیایی»  له به رچاومه دواجار من وته نیایی پیکه وه ده مینیته وه ئه وئاگری […]

زایش دختر، شعر و ترجمۀ شعر از خالد بایزیدی (دلیر)

شیعرله:خالیدبایه زیدی(دلیر) «کچ بوون…؟! له چول وده شتیکی قاقردا من له دایک بووم هه رله وکاته وه به بیشکه ی خه م وپه ژاره وه رایان ژاندم هه رچی بزه وپیکه نین بوو له بیشکه که م دا به ده سته بچکوله وخنجیلانه که م ناشت…؟! ئه وکات که چاوه فرمیسکه کانم هه لینا دایکم […]

دو شعر از لطیف هلمت، ترجمه از خالد بایزیدی

شعر اول «.اشتباه کردن» گاهی درنمایشگاهی تاریک تابلوی دختری عریان صدایم می زند مرامی بوسد من نیزمی بوسم اش مرابسوی باغچه نمایشگاه میبرد گرم گفتگوی هم…گم می شویم نمی دانیم به کجامی روئیم ازهمه چیز می گوئیم تابه حال چنان چیزی ندیده ایم باهمدیگرمی نشینیم عکس یکدیگررامی کشیم نمی دانیم کی هستیم یاکجائیم می دویم […]

شعری از:رزگارعمر، شاعرمعاصرکرد، ترجمه از خالد بایزیدی (دلیر)

 شعری از:رزگارعمر(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)   «نظم نوین جهانی» زندگی پائیری بسیارچرکین وبی حیاست ازمن قهرمکن… که به جای خرده نان شیراندوه وغم به خوردکودکم می دهم اینکه تقصیرمن نیست گل ام! چه بسیارگشتم کوچه وخیابان وبازارهای آدم فروشان اماهیچ چیز برای تغذیه ی کودکم نیافتم برای شستن سروصورت این زندگی حتی لیوانی ازاشکهایم رانیز نتوانستم بخرم  […]

دو شعراز:رفیق صابر(شاعرمعاصرکرد)

دو شعراز:رفیق صابر(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر) تقدیم به مبارزانی که بر چوبه‌های دارسبزاندواستوار    «دیارم» دیارم صدها سال است خون می کارد پیراهن آتش به تن نوه‌هایش می‌کند پنجه‌هایش را به خون عزیزانش آراسته است عزیزم مویه مکن! ها… این نمایشگاه خون است بیا خون دلدارت را بشناس… اینهایند شهیدانت… با سربلندی سر از مزارشان برون آورده‌اند […]

سرزمینم و ….اشعاری از عبدالله پشیو، ترجمۀ خالد بایزیدی (دلیر)

دکتر عبدالله پشیو در سال۱۹۴۶در روستای بهکر«بیرکوت»ازتوابع شهرستان اربیل«هه ولیر» واقع در شمال کردستان عراق پا به عرصه وجود نهاد که بعدها در اشعارش آن مکان را مکان رنج و بی عدالتی و ظلم و ستم عنوان کرد. پشیو دوران ابتدایی ومتوسطه را درهمان شهر به پایان رساند تا دهه‌ی۱۹۷۰در کشورهای روسیه، لیبی و سویس به […]

مانیفست کوبانی، شعری از عبدالله پشیو، ترجمۀ مشترک از بایزیدی و صفی زاده

  مانفیست کوبانی نوشته دکترعبدالله پشیو(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی(دلیر)ودکترفاروق صفی زاده(بوره که یی)   مانفیست کوبانی زخم شنگال شب و روز رابه هم می زند بایدروزی درد ازتوان بیفتد اما نباید هیچ وقت التیام پیداکند مانندشانه های آل و بختک هستند. شبهاپیشت می آیند روی سینه ها سوار می شوند و بر صورتت چنگ می اندازند اکنون […]

هفت شعر از شیرکو بی کس، ترجمۀ خالد بایزیدی (دلیر)

«نقاشی»   چهارکودک…   ترک و فارس   و عرب و کرد   مردی را به تصویرکشیدند   اولی: سرش را کشید   دومی: دستان‌اش   سومی: اعضاء و پاهایش   و چهارمی: اسلحه‌ای به شانه‌اش آویخت.   ***       «ساعت»   کنارت که می آیم   ساعت ازدست زمان   می گریزد […]