اطلاعیه کانون نویسندگان ایران « در تبعید»

کانون نویسندگان ایران «در‌تبعید»، به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و آرمانهائی که در منشور و اساسنامه‌اش تصریح شده است، ستون و یا بخشی را به نام «به زبان مادری» در تارنمای رسمی کانون به چاپ و نشر آثار فرهنگی و هنری نویسندگان، شاعران و اهل قلم ایرانی که به زبانی غیر از زبان فارسی […]

اطلاعیه، گزارش انتخابات هموندان کانون در امریکا

اطلاعیّه گزارش انتخابات هموندان کانون در امریکا در نشست همگانی کانون نویسندگان ایران « درتبعید» کلن، آلمان ( ۱۸- ۱۹ اکتبر ۲۰۱۴) مصوبه ای به تصویب رسید و تغییراتی در ساختار و انتخاب اعضای هیأت دبیران به وجود آمد. بر اساس این مصوبه، می‌باید هموندان مقیم امریکا و کانادا، جداگانه، در یک نشست منطقه ای […]

گزارش مختصر نشست منطقه ای هموندان کانون، کانادا

تورنتو و ونکور (کانادا) بامداد شنبه ۱۵ آذر برابر با ۶ دسامبر ۲۰۱۴ نشست همگانی منطقه‌ای کانون نویسندگان ایران «در تبعید» در تورنتو، کانادا، در دفتر نشریه شهروند، با حضور، بهرام بهرامی، نیره رهگذر، حسین زراسوند، عیدی نعمتی، نسرین الماسی، حسین افصحی، مصطفی عزیزی، فریبرز شیرزادی، اسد مذنبی، امیر مهیم و حسن زرهی برگزار شد. […]

۱۳ آذر، روز مبارزه با سانسور

      ۱۳ آذر، روز مبارزه با سانسور   نامگزاری سالها و روزها از دیر باز در ایران و در جهان مرسوم بوده است. هر کدام از این نامها به مناسبت و حکمتی انتخاب شده اند و اغلب یاد آور رخدادی مهم تاریخی‌اند. کانون نویسندگان ایران نیز بر این نمط، هفت سال پیش، سیزده […]

گزارش مجمع کانون نویسندگان ایران « در تبعید »

گزارش مجمع عمومیِ کانو ن نویسندگان ایران «در تبعید»                                      ١٨ و ١٩ اکتبر ٢٠١۴ کلن   شست همگانی‌ِ سالانه‌ی کانون نویسندگان ایران «در تبعید» در روزهای ١٨ و ١٩اکتبر ٢٠١۴ در شهر کلن، آلمان برگزار شد. در این نشست بیش از چهل تن‌ از هموندان‌«کانون» حضوری، به وسیله پالتاک و یا با واگذاری […]

اطلاعیه کانون نویسندگان ایران « در تبعید»

      ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی دوستان گرامی اهل قلم، هموندان ارجمند به گمان ما، صدای کانون نویسندگان ایران «در تبعید» که تا به امروز چندان رسا نبوده و نیست، در نشریه مجازی و دفترهای‌آن پژواک می یابد و این صدا؛ ضعیف و یا پر‌طنین، در هر حال، نباید هرگز خاموشی بگیرد. از این […]