بازگشایی «ستون دیدگاه‌‌‌ها» / کانون نویسندگان ایران «در تبعید»

ما، هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران درتبعید، با اتکا به مصوبه مجمع عمومی کانون در سال ۲۰۱۵ میلادی*، راه اندازی ستون “دیدگاه‌ها” در تارنمای کانون را اعلام می‌کنیم، و از همه هموندان و همچنین هم‌میهنان عزیزی که کانون را به‌عنوان نهادی در دفاع از آزادی اندیشه و بیان و حذف هرگونه سانسور باور دارند، دعوت […]