نکوداشت پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران در امریکا/ کالیفرنیا – سن خوزه

نکوداشت پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران در امریکا/ کالیفرنیا – سن خوزه

یکشنبه 20 ماه مه سال 2018 مراسم نکوداشت پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران با حضور ناصر رحمانی نژاد، شهرنوش پارسی پور، پوران مهدیزاده، مسعود نقره کار و جمعی ازایرانیان درشهر سن خوزه – کمپل برگزار شد. در ایران مراسم ناصر رحمانی نژاد در باره زمینه های سیاسی و فرهنگی شکل گیری کانون نویسندگان، شهرنوش پارسی پور در باره نقش زنان در کانون نویسندگان، مسعود نقره کاردر باره ویژگی های روشنفکری کانون نویسندگان و پوران مهدیزاده در باره جان باختگان اهل قلم سخن گفتند. در پایان نیز در باره کانون نویسندگان گفت و شنید برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *