اطلاعیۀ کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم ایران « در تبعید » / در دفاع از حقوق کارگران هفت تپه و اعتراضات بر حق مردم ایران

اطلاعیه
کانون نویسندگان ایران در تبعید
انجمن قلم ایران در تبعید

در دفاع از حقوقِ
کارگران هفت تپه و اعتراضات برحق مردم ایران

چرا جمهوری اسلامی در برابر کارگران معترض هفت تپه چنین سرکوبگرانه عمل میکند؟
جمهوری اسلامی در برابر اعتراض به حق کارگرانی که ماه هاست مزد خود را دریافت نکرده اند و در برابر کارگرانی که عملکرد صاحبان خصوصی شرکت هفت تپه سبب گرسنگی و بی حقوقی شان شده و خواهان اداره شورائی کارخانه هستند، تنها سیاست زور و سرکوب کارگران معترض را در پیش گرفته و از صاحبان کارخانه بی دریغ حمایت می کند.
جمهوری اسلامی، در برابر هر گونه حرف و سخن به حق و هر اعتراض مبنی بر پایمال شدن حق حیات مردم، آنها  را سرکوب می کند و نه تنها حاضر نیست حرف و اعتراضی را برای احقاق حقوق بپذیرد، بلکه در طول تمام سالهای حاکمیت مستبدانه و آزادیکُش خود، حاضر نشده حتی یکبار هم به سود مردم موضع بگیرد و به هر سخن واکنشی که خواهان رعایت حقوق شناخته شده در هر جامعه انسانی ست گردن بگذارد.
کارگران هفت تپه با بلندکردن صدای خود از حق شهروندی شناخته شده شان استفاده کرده اند. اعتراض آنها به حق کشی و زیر پا نهاده شدن حقوق خود و به ادارۀ مخرب کارخانه توسط مشتی صاحبان زر و زور است. بنابراین، چرا باید نمایندگان آنها دستگیر، زندانی، و شکنجه شوند و از سرنوشت شان خبری نباشد؟
آیا اعتراض به دریافت نشدن  مزدهای عقب افتاده و خواست اداره شورائی کارخانه، امری ست که بتوان به اتکاء آن کسی را به بند کشید، و معترضان را سرکوب کرد و جلوی بیان آزادانۀ خواسته های شان را گرفت؟
چهل سال است حاکمان آزادی کُش جمهوری اسلامی نشان داده اند که نمی توانند صدای مردم را در اعتراض به بی حقوقی، نداشتن امنیت شغلی، نقض آشکار آزادی بیان و تشکل، و دستگیری و شکنجه و مجازات سخنگویانِ اعتراض، خاموش کنند.
این حرکت عدالتخواهانه انسانی سر خاموش شدن ندارد.
کانون نویسندگان و انجمن قلم (ایران در تبعید) بنا به منشور و هدف های خود، از آزادی بیان  و حق اعتراض شهروندان جامعه پشتیبانی و بی هیچ  قید و شرطی، دفاع می کنند و خواهان آزادی هرچه زودتر اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و همه زندانیان سیاسی دیگر اند که در جریان اعتراض های مردمی دستگیر شده اند.
کانون نویسندگان  و انجمن قلم می کوشند صدای مردم در بند و کارگران زندانی را به گوش مردم آزاده جهان برسانند و از آنان درخواست یاری کنند.

 

کانون نویسندگان ایران در تبعید
انجمن قلم ایران در تبعید
29 نوامبر 2018

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *