دفاع از کارگران هفت تپه، دفاع از آزادی اندیشه و بیان است / اطلاعیه کانون نویسندگان ایران «درتبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید»

اطلاعیه

کانون نویسندگان ایران در تبعید 

انجمن قلم ایران در تبعید

دفاع از کارگران هفت تپه

دفاع از آزادی اندیشه و بیان است

این حق مردم است

کارگران هفت تپه در هفته سوم اعتصاب و اعتراضات خود همچنان بر حقوق مسلم خود پای می فشارند.

کارگران هفت تپه برای دریافت ابتدائی ترین خواستهای خود، برای دریافت حقوق عقب افتاده ماهانه و تامین معیشت اعضای خانواده، برای جلوگیری از دزدی صاحبان کارخانه و اداره مخرب کارخانه ، برای جلوگیری از اخراج های بی رویه و رها کردن کارگران به شرایط دشوار یک زندگی رقت بار، و برای دفاع از حق زندگی هفته سوم اعتصاب و اعتراض را میگذرانند.

اعتصاب، اعتراض و دفاع از حقوق کارگران هفت تپه چنان برحق است که کارگران بسیاری از نهادهای تولیدی و خدماتی دیگر بخش ها، تشکل ها و گروه های مدافع آزادی های اجتماعی و سیاسی و مردم آزادیخواه ایران و جهان را در ابعاد وسیع به پشتیبانی از خود جلب کرده و حرکت شان نمونۀ بارز حق خواهی و سیمای درخشانی از آن شده است.

اما پاسخ جمهوری اسلامی در برابر این حق خواهی، مانند همیشه سرکوب و دستگیری کارگران مبارز و سخنگویان آنان است که  با بیانی روشن و آشکار، از حق همگانی کارگران دفاع کرده اند. اسامی نمایندگان کارگران و حتی خبرنگاری که به انتشار خبر این حرکت پرداخته بود در لیست نام های دستگیر شدگان به چشم میخورد و جمهوری اسلامی همچون گذشته، برای سرکوب آنان، به دست آویزهائی مانند«تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی…» و از اینگونه روش های ناهنجار پرونده سازی ها برای محکوم کردن آنان به زندانهای طولانی مدت، متوسل شده است.

در جمهوری اسلامی، سرکوب اعتراض های مردمی تنها محدود به کارگران هفت تپه نیست و صداهای حق طلبانه دیگر، همچون اعتراض نویسندگان و هنرمندان، معلمان، زنان برابری خواه، جوانان مشتاق زندگی و هر انسان آزاده ای که دلش برای رهائی و آزادی می تپد را هم، شامل می شود.

اما، این حق کارگران و مردم است که به سختی های معیشتی خود، به تبعیض و زندگی در زیرخط فقر و به اداره پر از فساد و دزدی نهادهای تولیدی و خدماتی و اجتماعی و نهادهای قدرت اعتراض کنند، این حق نویسندگان و هنرمندان است که به سانسور و تیغ حذف و قلع و قمع فرهنگی و ده ها مشکل دیگر معترض باشند، این حق زنان است که به تبعیض جنسیتی، نه بگویند، این حق جوانان است که در مقابل موانع کار و زندگی شاد، معترض شوند و بالاتر از آنها حق همگان و هر کس است که برای تحقق این خواستها، بخواهند خودسامانی بیابند و آزادانه صدای اعتراض خود را در مقابل ستمگری و جنایت حاکمان دزد و سرکوبگر فریاد کنند.

مردم در گردهمائی های اعتراضی خود، از حق طبیعی و مدنی خود دفاع میکنند و برای تحقق آنها به تلاش می پردازند. مقابله با این حق، سرکوب آن و زندانی کردن کارگران و نویسندگان و زنان مبارز و جوانان نوجو و مشتاق زندگی، ناحق است، جنایت است و دفاع از ستمگران و چپاولگران و برباددهندگان امکانات همگانی به شمار می آید.

کانون نویسندگان ایران (در تبعید) و انجمن قلم ایران در تبعید، از حقوق مردم ایران و برقراری یک زندگی آزاد و برابر و بدون سرکوب و سانسور قاطعانه پشتیبانی میکنند.

کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن قلم ایران در تبعید

21 نوامبر 2018

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *