اطلاعیۀ کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» / در پیوند با دستگیری سه تن از اعضای کانون نویسندگان ایران

اطلاعیه

کانون نویسندگان ایران در تبعید

انجمن قلم ایران در تبعید

جمهوری اسلامی همچنان بر طبل

خفه کردن آزادی اندیشه و بیان می­کوبد

رضا خندان (مهابادی) و کیوان باژن اعضای هیئت دبیران و بکتاش آبتین بازرس کانون نویسندگان ایران دستگیر و زندانی شدند

اتهام: “تبلیغ علیه نظام“، و با رفت و برگشت پرونده از “دادسرا” به “دادگاه” از سوی «قاضی مقیسه» دو اتهام دیگر؛ “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا” به پرونده افزوده شد.

این قاضی با پذیرش ناصر زرافشان و راضیه زیدی به عنوان وکیل مدافع اعضای کانون مخالفت کرد و اظهار داشت که “متهمان” خود می‌توانند از خودشان دفاع کنند. او همچنین قرار تأمین را از کفالت صد میلیون تومانی، به وثیقۀ یک میلیارد تومانی برای هر یک از آنان، تغییر داد.

چنین است سیاست و عملکرد جمهوری منحوس اسلامی در برخورد با حق آزادی اندیشه و بیان در جامعه ما.

اصل اول منشور کانون نویسندگان میگوید:

«آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار هیچ فرد، گروه یا نهادی نیست و هیچ کس را نمی توان از آن محروم کرد.»

در جمهوری اسلامی، دفاع از آزادی اندیشه و بیان برابر است با:

تبلیغ علیه نظام“،”اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا“.

پایه­ های نظامی که پس از چهل سال سلطۀ نابکارانه بر جامعه ما، علیرغم جنایت ها، سرکوب آزادی ها، دادن شکنجه، تجاوز به زندانیان و مرگ آفرینی، همچنان با کوچکترین دفاع از آزادی اندیشه و بیان بلرزد و کاخ پوشالیش به فروریختن تهدید شود، همان به که فروریزد.

جمهوری اسلامی رفتنی ست. سرکوب آزادی اندیشه و بیان دیگر کارساز نیست. توده های محروم مردم ایران در مقابله با این رژیم ارتجاعی نوید بنای دنیای تازه ای را میدهند که در آن از هیچ سرکوبی خبری نیست.

کانون و انجمن قلم ، در دفاع از هموندان خود در ایران و در دفاع از اصل منشور خود، سرکوب آزادی ها را با تمام نیرو محکوم میکند و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و مدافعان آزادی اندیشه و بیان است.

کانون نویسندگان ایران در تبعید

انجمن قلم ایران در تبعید

23 ژانویه2019 (2 بهمن 1397)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *